Archiwum kategorii: Polecane teksty

Nadchodząca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym przyniesie m.in. zmianę systemu funkcjonowania pośredniczących podmiotów tytoniowych. Celem tej zmiany jest przede wszystkim ograniczenie działalności szarej strefy i jednocześnie zwiększenie wpływów budżetowych. Nowelizacja wprowadzi obowiązek rejestracji jako pośredniczący podmiot tytoniowy, w miejsce wcześniejszego powiadomienia o prowadzeniu takiej działalności. Niedochowanie powyższego będzie groziło karą grzywny. Najbardziej uciążliwą zmianą jest […]


Minister Jacek Kapica 25 marca 2015 r. zatwierdził dokument zatytułowany „Koncentracja wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na kluczowych podatnikach”. Dokument ten wyznacza kierunek zmian w organizacji tych jednostek oraz nowe kryteria, w oparciu o które podatnicy będą kierowani do tzw. dużych urzędów skarbowych. Najważniejszą z zapowiadanych zmian jest jednak powołanie jednego, centralnego urzędu skarbowego dla największych podmiotów […]


W IX Rankingu Firm i Doradców Podatkowych “Dziennika Gazety Prawnej” eksperci EY zdobyli trzy wyróżnienia indywidualne, przyznawane przez kapitułę redakcyjną. Nagrody zdobyli: Agnieszka Tałasiewicz II miejsce w kategorii “Podatki i opłaty lokalne” Agnieszka jest partnerem kierującym pracami zespołu postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY oraz partnerem zarządzającym kancelarią prawną EY Law. Od […]


Tych z Państwa, którzy prowadzą działalność w zakresie medycyny i farmacji, na pewno zainteresuje możliwość dofinansowania działalności podstawowej ze środków publicznych. Chodzi mianowicie o możliwość wsparcia ze środków pochodzących z programów sektorowych, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Możliwości te są skierowane zarówno do producentów, jak i podmiotów świadczących usługi medyczne. Dla branży dedykowane […]


Rok 2015 to kolejny rok zmian w przepisach akcyzowych. Część nowych regulacji weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., jednak najważniejsze zmiany są obecnie na etapie założeń i zaczną obowiązywać w trakcie 2015 r., po zakończeniu procesu legislacyjnego. Dobrą informacją dla podatników jest fakt, że głównym celem wszystkich tych zmian jest ułatwienie obrotu wyrobami […]


Do połowy 2014 roku we wszystkich izbach celnych ma zostać wdrożony System OGNIVO. Ma on pomóc w egzekucji należności w podatku akcyzowym – wynika z dokumentu „Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej w latach 2014-2017”. Celem wdrożenia Systemu OGNIVO ma być poprawa skuteczności i tempa egzekwowania zaległości. Aby ten cel […]