Archiwum kategorii: Polecane teksty

Ostatnio NSA odmówił podatnikom prawa do zwolnienia energii elektrycznej z podatku akcyzowego bezpośrednio na podstawie wyłączenia z art. 2 ust. 4 Dyrektywy energetycznej (Dyrektywa Rady 2003/96/WE). W szczególności, NSA uznał, że Polska miała prawo opodatkować prąd wewnętrznym podatkiem akcyzowym, który w szczególnym przypadku może być tożsamy z podatkiem zharmonizowanym. Wydaje się, że te wyroki ostatecznie […]


W IX Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej Agnieszka Tałasiewicz, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY i szef Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych, została uznana za lidera w dziedzinie postępowań podatkowych. Agnieszka jest także partnerem zarządzającym kancelarią prawną EY Law. Od listopada 2014 r. członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącej […]


Nadchodząca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym przyniesie m.in. zmianę systemu funkcjonowania pośredniczących podmiotów tytoniowych. Celem tej zmiany jest przede wszystkim ograniczenie działalności szarej strefy i jednocześnie zwiększenie wpływów budżetowych. Nowelizacja wprowadzi obowiązek rejestracji jako pośredniczący podmiot tytoniowy, w miejsce wcześniejszego powiadomienia o prowadzeniu takiej działalności. Niedochowanie powyższego będzie groziło karą grzywny. Najbardziej uciążliwą zmianą jest […]


Minister Jacek Kapica 25 marca 2015 r. zatwierdził dokument zatytułowany „Koncentracja wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na kluczowych podatnikach”. Dokument ten wyznacza kierunek zmian w organizacji tych jednostek oraz nowe kryteria, w oparciu o które podatnicy będą kierowani do tzw. dużych urzędów skarbowych. Najważniejszą z zapowiadanych zmian jest jednak powołanie jednego, centralnego urzędu skarbowego dla największych podmiotów […]


W IX Rankingu Firm i Doradców Podatkowych “Dziennika Gazety Prawnej” eksperci EY zdobyli trzy wyróżnienia indywidualne, przyznawane przez kapitułę redakcyjną. Nagrody zdobyli: Agnieszka Tałasiewicz II miejsce w kategorii “Podatki i opłaty lokalne” Agnieszka jest partnerem kierującym pracami zespołu postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY oraz partnerem zarządzającym kancelarią prawną EY Law. Od […]


Tych z Państwa, którzy prowadzą działalność w zakresie medycyny i farmacji, na pewno zainteresuje możliwość dofinansowania działalności podstawowej ze środków publicznych. Chodzi mianowicie o możliwość wsparcia ze środków pochodzących z programów sektorowych, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Możliwości te są skierowane zarówno do producentów, jak i podmiotów świadczących usługi medyczne. Dla branży dedykowane […]