Archiwum kategorii: Polecane teksty

W IX Rankingu Firm i Doradców Podatkowych “Dziennika Gazety Prawnej” eksperci EY zdobyli trzy wyróżnienia indywidualne, przyznawane przez kapitułę redakcyjną. Nagrody zdobyli: Agnieszka Tałasiewicz II miejsce w kategorii “Podatki i opłaty lokalne” Agnieszka jest partnerem kierującym pracami zespołu postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY oraz partnerem zarządzającym kancelarią prawną EY Law. Od […]


Tych z Państwa, którzy prowadzą działalność w zakresie medycyny i farmacji, na pewno zainteresuje możliwość dofinansowania działalności podstawowej ze środków publicznych. Chodzi mianowicie o możliwość wsparcia ze środków pochodzących z programów sektorowych, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Możliwości te są skierowane zarówno do producentów, jak i podmiotów świadczących usługi medyczne. Dla branży dedykowane […]


Rok 2015 to kolejny rok zmian w przepisach akcyzowych. Część nowych regulacji weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., jednak najważniejsze zmiany są obecnie na etapie założeń i zaczną obowiązywać w trakcie 2015 r., po zakończeniu procesu legislacyjnego. Dobrą informacją dla podatników jest fakt, że głównym celem wszystkich tych zmian jest ułatwienie obrotu wyrobami […]


Do połowy 2014 roku we wszystkich izbach celnych ma zostać wdrożony System OGNIVO. Ma on pomóc w egzekucji należności w podatku akcyzowym – wynika z dokumentu „Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej w latach 2014-2017”. Celem wdrożenia Systemu OGNIVO ma być poprawa skuteczności i tempa egzekwowania zaległości. Aby ten cel […]


Interpretacja obowiązujących przepisów – zarówno ustawy o transporcie kolejowym, jak i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – musi uwzględniać aktualną sytuację organizacyjną w transporcie kolejowym oraz kwestie związane z postępem w zakresie bezpieczeństwa ruchu pojazdów kolejowych i organizacji tego transportu. Udostępnianie przez spółkę, będących jej własnością, budowli w postaci światłowodów służących transportowi kolejowemu na rzecz […]


Od 2015 roku mają zacząć obowiązywać nowe zasady określania miejsca świadczenia niektórych telekomunikacyjnych, nadawczych, radiowych, telewizyjnych czy świadczonych drogą elektroniczną. Projekt zmian w ustawie o VAT i Ordynacji podatkowej jest już w konsultacjach. Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie do polskich przepisów regulacji wynikających z dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE […]