Archiwum kategorii: Polecane teksty

Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów od 1 stycznia 2013 r. spółka komandytowo-akcyjna ma się stać podatnikiem CIT. Ograniczenia wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacja mają zostać rozszerzone na powiązania pośrednie. A dokumentacja dotyczące cen transferowych będzie też wymagana od spółek osobowych. To tylko niektóre ze zmian, jakie przedstawiło w projekcie nowelizacji ustaw o PIT i […]


Boom na zakładanie spółek osobowych trwa, zwłaszcza w zakresie tworzenia spółek komandytowo-akcyjnych. Jedną z przyczyn popularności tej formy prowadzenia biznesu jest fakt, że spółka osobowa nie jest podatnikiem CIT. Jednak ta zaleta nie wiąże się z zupełnym spokojem, jeśli chodzi o prowadzenie transakcji z podmiotami powiązanymi. Do transakcji zawieranych przez spółki osobowe mają zastosowanie przepisy […]


Podatnik, który zeznanie za 2011 r. złożył w ostatnim możliwym terminie, tj. 30 kwietnia 2012 r., i wykazał w nim nadpłatę podatku, powinien wczoraj dostać zwrot ze skarbówki. Jeśli tak się nie stało, warto sprawdzić, co jest przyczyną opóźnienia. Gdy wina leży po stronie urzędników, podatnik oprócz wykazanej w PIT nadpłaty może też dostać odsetki. […]


Bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego nie zostanie przerwany, jeśli fiskus rozpocznie postępowanie karnoskarbowe, ale nie zawiadomi o nim podatnika. To wnioski z ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 30/11). Według TK art. 70 par. 6 Ordynacji podatkowej narusza konstytucyjną zasadę zaufania do stanowionego prawa. To dobra wiadomość dla podatników. Oznacza bowiem, że fiskus nie przerwie […]


Ministerstwo Finansów chce zmian w opodatkowaniu VAT przy nieodpłatnym przekazywaniu towarów. Chodzi o prezenty, np. darowane kontrahentom, czy próbki towaru, które mogą przetestować klienci. Większość modyfikacji powinna być korzystna dla przedsiębiorców. Choć dla części z nich mogą one oznaczać dodatkowe obowiązki. Jedno jest pewne: nowe zasady rozliczania VAT od prezentów będą bardziej precyzyjne. Kluczowe zmiany […]


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 2 września 2011 r. uznał, że wydatki poniesione na zakup bazy klienckiej należy zaliczyć do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym bazę wprowadzi do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych (IPPB5/423-611/11-2/RS). Magdalena Kowalska z Ernst & Young w komentarzu do […]