Archiwum kategorii: Podatki międzynarodowe

Propozycje zmian podatkowych przyjęte przez rząd przewidują daleko idące zmiany w systemie podatkowym, w szczególności bezprecedensowe zmiany w zakresie poboru podatku u źródła.