Archiwum kategorii: Komentarze

Od 1 lipca płatnicy, dokonujący wypłat z tytułu należności z tytułu odsetek, dywidend, licencji lub innych usług niematerialnych na rzecz kontrahentów zagranicznych w kwocie ponad 2 mln zł, będą musieli decydować czy pobierać podatek według ustawowej stawki, a następnie występować o jego zwrot, czy też skorzystać ze zwolnienia lub preferencyjnych stawek podatku.