Archiwum kategorii: Komentarze

Pełnomocnictwo ogólne złożone na etapie kontroli podatkowej, może rozciągać się na dalsze etapy postępowania podatkowego. Ogólny charakter pełnomocnictwa (do wszelkich postępowań) powoduje, że nie ma konieczności składania nowego pełnomocnictwa na kolejnych etapach postępowania wobec podatnika. A zatem, doręczenie postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego pełnomocnikowi ustanowionemu na etapie kontroli podatkowej jest skuteczne – uznał WSA w […]


Od 1 stycznia 2013 r. finansowanie od większej grupy podmiotów będzie objęte ograniczeniami wynikającymi z niedostatecznej kapitalizacji. Takie zmiany zaproponowało bowiem Ministerstwo Finansów w najnowszym projekcie nowelizacji m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ograniczenia z tytułu cienkiej kapitalizacji wpływa na uprawnienie do rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów odsetek regulowanych od pożyczek (kredytów) udzielonych […]


Z rozliczenia PIT za 2011 r. podatnicy musieli dopłacić fiskusowi 2272 mln zł. Rok wcześniej było to 1757 mln zł. Na szczęście również większe sumy skarbówka musiała podatnikom zwrócić. Z rozliczenia za ubiegły rok do zwrotu było 9811 mln zł. Rok wcześniej była to kwota 9669 mld zł. To najnowsze dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów. […]


W 2011 r. było 357 067 przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy od osób prawnych. To o 13 902 więcej niż w 2010 r. Takie statystyki opublikowało Ministerstwo Finansów. Liczba podatników CIT rośnie systematycznie od 2004 roku. Patrząc tylko na ostatnie lata to w 2010 r. podatników CIT było 343 165, a w 2009 r. – 327 […]


Organ podatkowy pierwszej instancji zawiadomi podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz o dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia. To nowy art. 70c, który ma znaleźć się w Ordynacji podatkowej 1 stycznia 2013 r. Taką zmianę przewiduje bowiem projekt nowelizacji ustaw o CIT, o PIT oraz innych ustaw autorstwa Ministerstwa Finansów. […]


Nie jest żadną tajemnicą ani nowością, że gminy nabywają w drodze przejęcia mienia (choćby spadkowego) wiele towarów, w tym nieruchomości. Transakcja zbycia tego mienia przez jednostkę samorządową jest już w praktyce traktowana jako opodatkowana VAT Sprawa taka trafiła też na wokandę WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 553/11), który uznał, że skoro transkacja sprzedaży […]