Archiwum kategorii: Komentarze

Od 1 lipca płatnicy, dokonujący wypłat z tytułu należności z tytułu odsetek, dywidend, licencji lub innych usług niematerialnych na rzecz kontrahentów zagranicznych w kwocie ponad 2 mln zł, będą musieli decydować czy pobierać podatek według ustawowej stawki, a następnie występować o jego zwrot, czy też skorzystać ze zwolnienia lub preferencyjnych stawek podatku.


EY wavespace to globalna sieć centrów innowacji i rozwoju EY, która pomaga klientom stawić czoło wyzwaniom ery transformacji, dzięki wykorzystaniu metod planowania, testowania i wdrażania innowacji. Polska, Warszawa jest kolejnym kluczowym rynkiem na mapie świata, na którym EY uruchomił swoje flagowe centrum.