Archiwum kategorii: Komentarze

W dniu 12 kwietnia 2019 r. resort finansów opublikował projekt objaśnień dotyczących stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – tzw. IP Box. Podmioty zainteresowane stosowanie nowej ulgi podatkowej mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do ww. projektu do dnia 10 maja 2019 r.