Archiwum kategorii: Komentarze

MF opublikował szereg odpowiedzi na pojawiające się w praktyce wątpliwości w zakresie MDR, m.in. sposób postępowania w przypadku, gdy złożona informacja zawiera braki lub błędy, nieotrzymanie NSP w terminie 7 dni, gdzie będzie udostępniona lista schematów podatkowych czy jak zachować się w przypadku braku terminowego raportowania.


Dyrektor KIS potwierdził, że wypłaty świadczeń z umów ubezpieczenia zawieranych z ubezpieczającymi (przedsiębiorcami) nie podlegają sankcjom w podatku dochodowym wynikającym z nowych regulacji VAT dotyczących tzw. „białej listy” podatników.


Tegoroczna jesień oprócz zmiany pogody przyniosła nowe regulacje, z którymi muszą zmierzyć się pracodawcy. Pomimo tego, że niektóre zmiany nie przybrały jeszcze ostatecznego kształtu, jedno jest pewne, zaczną obowiązywać z początkiem przyszłego roku. Spektrum regulacji, na które należy zwrócić uwagę, dotyka wielu obszarów. Eksperci wskazują, że zapowiadane zmiany spowodują skokowy wzrost kosztów pracy. Pracodawcy powinni […]


W sierpniu zakończyły się prace legislacyjne nad nowelizacją kodeksu spółek handlowych, która wprowadza do obrotu prawnego nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Nowa forma ma charakteryzować się przede wszystkim swobodą i elastycznością przy zakładaniu i likwidacji działalności, liberalizacją podejścia do pozyskiwania kapitału oraz uproszczeniem procesów na przestrzeni całego cyklu funkcjonowania spółki.