Archiwum kategorii: Interpretacja

Wyrok NSA to dobry sygnał dla przedsiębiorców realizujących dostawy w systemie ciągłym. Może doprowadzić do uproszczenia ich rozliczeń na gruncie podatku VAT. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) potwierdza, że dostawy ciągłe to także powtarzające się dostawy odrębne. W wydanym 12 lipca 2017 r. wyroku (sygn. I FSK 1714/15) NSA stwierdził, iż należy uznać ciąg kolejnych, odrębnych […]


W ocenie fiskusa gminy mają obowiązek dokonania korekty podatku VAT, odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. Najnowsza interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 grudnia 2017 r. (0112-KDIL1-1.4012.488.2017.1.SJ) wskazuje na obowiązek dokonania korekty części odliczonego przez gminy w latach poprzednich (przed centralizacją rozliczeń VAT) podatku naliczonego od wydatków związanych z budową i modernizacją nieruchomości, […]


Przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przyznają organom skarbowym możliwość prowadzenia tzw. twardej kontroli podatkowej w nieograniczonym wymiarze czasowym. Zgodnie z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej wszczęcia. Organy podatkowe są jednak uprawnione do dalszego wielokrotnego przedłużania […]


Ostatnia interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów wskazuje na minimalizację ryzyka naliczenia VAT od kontraktów menedżerskich. Minister Rozwoju i Finansów wydał 6 października interpretację ogólną dotyczącą naliczania podatku VAT od kontraktów menedżerskich. Kluczowa dla tej analizy jest kwestia ponoszenia odpowiedzialności osób zarządzających wobec osób trzecich za szkody wyrządzone z tytułu prowadzonej działalności. Menedżerowie, którzy wykonują […]