Archiwum kategorii: Interpretacja

Wydarzenia ostatnich dni ugruntowały pogląd, że do przychodów z zysków kapitałowych należy kwalifikować jedynie środki wygenerowane przez prawa majątkowe nabyte od innego podmiotu.


Czynności wykonywane przez Centrum Sportu mogą podlegać zwolnieniu z VAT jako usługi ściśle związane ze sportem. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. I SA/Po 340/18. Sprawa dotyczyła gminy, która realizuje zadania własne z zakresu kultury fizycznej za pomocą własnej jednostki budżetowej. Gmina poprzez Centrum Sportu […]