Archiwum kategorii: Human Resources

Sejm uchwalił projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 23 października 2018 r. Projekt trafi teraz do Senatu. Nowe przepisy mają obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r.


Do kiedy jest czas na wdrożenie PPE, jak się liczy stan zatrudnienia na poczet PPK, czy pracodawca ma obowiązek “promować” udział pracowników w PPK – na te pytania odpowiadali uczestnicy „Webcastu EY: Pracownicze Plany Kapitałowe wchodzą w życie – program emerytalny jako narzędzie motywacji pracowników ”.


Budżetowanie kosztów, PPK, programy motywacyjne oparte na akcjach, koszty rozliczania samochodów, danina solidarnościowa i exit tax oraz employee experience – to najbardziej newralgiczne zagadnienia dla działów HR w najbliższych miesiącach.