Archiwum kategorii: Ceny transferowe

Według interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 26 maja 2015 r. (IBPBI/2/4510-207/15/MO) przygotowanie dokumentacji cen transferowych staje się konieczne gdy łączna kwota lub zapłata należności, które wynikają z umów z podmiotem powiązanym przekracza próg ustawowy. Przyjęte zostało w praktyce podejście, że na potrzeby ustalania obowiązku dokumentacyjnego sumuje się wartości transakcji tego samego typu, zawarte z […]


W ostatnich miesiącach zaszło wiele zmian w zakresie cen transferowych na poziomie globalnym i regionalnym. Zapraszamy na webcast poświęcony tej tematyce, który odbędzie się 9 lipca 2015 r. w godz. 14.00-16.15. Webcast zawierać będzie podsumowanie najnowszych zmian oraz informacje o kluczowych wydarzeniach i ich wpływie na praktykę firm w dziedzinie cen transferowych. Eksperci EY podzielą się wiedzą na […]


18 czerwca 2015 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się zmodyfikowany projekt zmian do ustawy PIT/CIT w zakresie dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Zrewidowany projekt uwzględnia część uwag przedstawionych przez podatników w trakcie konsultacji publicznych do pierwotnej wersji projektu ustawy z 27 kwietnia 2015 r. Główne zmiany wprowadzonej do projektu ustawy: doprecyzowanie […]


Niewłaściwie prowadzone ceny transferowe prowadzą do unikania opodatkowania i powodują utratę dochodów podatkowych krajów rozwijających się w wysokości około 125 miliardów euro rocznie – wynika z globalnego raportu EY „2014 Global Transfer Pricing Tax Authority Survey”.   W dobie kryzysu gospodarczego walka z oszustwami podatkowymi oraz uchylaniem się od opodatkowania staje się jednym z priorytetów […]


W dniu 27 kwietnia 2015 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy wprowadzającej zmiany do obowiązku dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych (zobacz pdf). Uzasadnieniem dla propozycji zawartych w projekcie jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych do wytycznych dyrektywy Unii Europejskiej z 27 stycznia 2015 r. o zapobieganiu agresywnego planowania podatkowego, a także implementacja zaleceń OECD […]


W wyniku zmian w otoczeniu gospodarczym, grupy kapitałowe podejmują decyzje biznesowe dotyczące przeniesienia części lub całości działalności do innych lokalizacji. W praktyce, transfery te następują często pomiędzy podmiotami powiązanymi i podlegają przepisom o cenach transferowych. Kwestie dotyczące restrukturyzacji działalności występującej pomiędzy podmiotami powiązanymi są uregulowane w Wytycznych OECD, a od 2013 roku zostały również zaadresowane […]