Archiwum kategorii: Ceny transferowe

27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. zmiany dotyczące cen transferowych. Nowelizacja ta nakłada obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Taki dokument powinien podpisać członek zarządu. Wysłuchaj komentarza naszego […]


Organy podatkowe oraz sądy administracyjne w dalszym ciągu wykazują wzrost zainteresowania tematem cen transferowych, lecz tematyka ta nadal jest dla tych instytucji trudnym obszarem podatkowym. Ceny transferowe zostały wskazane w wytycznych Ministerstwa Finansów jako jeden ze szczególnych obszarów czynności sprawdzających i kontroli podatkowych na rok 2015. Szczególne skupienie uwagi na tych zagadnieniach wynika m. in. […]


W transakcjach spółki osobowej nie będącej podatnikiem CIT i powiązanej z nią spółki z o.o., dokumentację cen transferowych sporządzić musi jedynie spółka kapitałowa. Tak wynika z interpretacji Izby skarbowej w Warszawie z 31 lipca 2015 r. (IPPB6/4510-1/15-5/AZ). Powyższa interpretacja dotyczy zapytania podatnika, czy będąc spółką kapitałową realizującą transakcje z podmiotami powiązanymi, które są spółkami komandytowymi, […]


27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. zmiany dotyczące cen transferowych. Nowelizacja ta nakłada na podatników obowiązek sporządzania dokładniejszej niż dotychczas dokumentacji cen transferowych, zawierającej szczegółowe informacje na temat polityki cen transferowych, a […]


11 września 2015 r. odbyło się w Sejmie trzecie czytanie projektu ustawy zmieniającej dotychczasowy zakres obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Najprawdopodobniej proces legislacyjny w przypadku tej nowelizacji zostanie zakończony jeszcze za obecnej kadencji parlamentu i nowelizacja wejdzie w życie z początkiem 2017 roku. Nowelizacja wprowadza fundamentalne zmiany w zakresie obowiązku dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych. Nie tyko modyfikuje znacząco format […]


Trendy w kontrolach podatkowych i rosnąca odpowiedzialność członków zarządu za transakcje z podmiotami powiązanymi. W ostatnim czasie ceny transferowe zaczęły stanowić obszar coraz większego zainteresowania organów kontroli zarówno w Polsce jak i za granicą. Warto zatem dowiedzieć się więcej na temat trendów w kontrolach podatkowych oraz coraz większej odpowiedzialności członków zarządów za transakcje między podmiotami […]