Archiwum kategorii: Ceny transferowe

Właśnie weszła w życie część wymogów dla firm zagranicznych dotyczących delegowania pracowników do Polski w ramach świadczenia usług. Podobne obowiązki mogą mieć firmy krajowe wysyłające swoich pracowników do krajów UE, co jest wynikiem dyrektywy unijnej. Te przepisy to ujednolicanie standardów na wspólnym rynku pracy, jednak mobilność zasobów ludzkich w firmach międzynarodowych nabiera coraz większego znaczenia […]


Nieodpłatne nabyci udziałów własnych w celu umorzenia lub ich przymusowego albo automatycznego umorzenia, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 26 kwietnia 2016 r. (IPPB6/4510-59/16-3/AM). Udziałowcami polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są spółki kapitałowe mające swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej. […]


Ministerstwo Finansów ogłosiło wyniki kontroli skarbowych przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2016 roku. Widać wyraźny wzrost ich skuteczności. Łączna wartość wpłat do budżetu oraz zatrzymanych wypłat nienależnego zwrotu VAT wyniosła w tym okresie 832 mln zł i była aż o 71,3 proc. większa niż w I półr. 2015 r. Obecnie urzędnicy kładą większy nacisk na lepszą […]


Do przeprowadzenia planowanego umorzenia posiadanych udziałów przez spółkę w spółce zależnej w formie umorzenia dobrowolnego bez zapłaty wynagrodzenia nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące cen transferowych w podatku dochodowym od osób prawnych. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Poznaniu w wydanej 15 marca 2016 r. interpretacji indywidualnej (ILPB3/4510-1-9/16-3/JG). Wnioskodawcą była spółka, która w przyszłości planuje dokonać […]


5 lutego 2016 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało komunikat, w którym podsumowano dotychczasowe rezultaty działań MF w zakresie zapowiadanych kontroli cen transferowych. Po raz kolejny Ministerstwo podkreśliło również, że począwszy od II kwartału 2016 r. zintensyfikuje działania dotyczące kontroli w tym obszarze i pierwszej kolejności kontrolowane będą te podmioty, które pomimo wysokiej dynamiki przychodów nie […]


27 stycznia 2016 r. Ministrowie Finansów 31 państw OECD podpisali porozumienie Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) dotyczące automatycznej wymiany informacji zawartych w tzw. sprawozdaniach Country-by-Country Reporting (CbCR). Stroną porozumienia jest również Polska. Na bazie znowelizowanej ustawy CIT, już za 2016 rok polskie spółki dominujące są zobowiązane do przygotowania sprawozdania CbCR (w przypadku gdy skonsolidowane obroty/koszty grupy kapitałowej przekroczą […]