Archiwum kategorii: Ceny transferowe

Transfery aktywów niematerialnych np. sprzedaż baz klienckich, know-how, technologii czy patentów w grupach kapitałowych są powszechną praktyką. Wyceny takich transakcji sprawiają podatnikom znaczące trudności, co może kreować ryzyko podatkowe. Wynika to często z faktu braku konkretnych wytycznych, jak takie wyceny powinny być sporządzane na cele podatkowe. Dodatkową trudnością jest charakter przedmiotu wyceny, który często utrudnia […]


20 marca br. Prezydent podpisał ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, rozszerzającą obowiązki dla polskich spółek zależnych w zakresie raportu Country-by-Country-Reporting (CbCR). Zgodnie z projektem ustawy, na polskie spółki zależne zostaną nałożone dwa nowe, dodatkowe obowiązki: Obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Podatkowej informacji o grupie podmiotów (raport CbCR) w określonych warunkach Obowiązek poinformowania […]


Ministerstwo Finansów konsultuje projekt deklaracji CIT-TP, która ma być składana razem z deklaracją CIT-8 i informować o różnych transakcjach dokonywanych z podmiotami powiązanymi. Firmy, które osiągają obroty powyżej 10 mln euro, będą miały jeszcze więcej obowiązków sprawozdawczych, przy czym ich rozmiar będzie rósł wraz wolumenem obrotów. Jest jednak szansa, że resort finansów złagodzi te wymagania. […]


Spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodu opłatę z tytułu przeniesienia określonych  funkcji oraz składnika aktywów dotyczącego prawa do realizacji działalności handlowej. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 30 sierpnia 2016 r. (IBPB-1-3/4510-692/16-1/AW). Polska spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej jest liderem w projektowaniu, produkcji i sprzedaży inteligentnych systemów podtrzymywania energii. Spółka […]


Zapraszamy na spotkania poświęcone dostępnym formom wspierania działalności badawczo rozwojowej w Polsce oraz najważniejszym kwestiom z zakresu cen transferowych. Weź udział w śniadaniu biznesowym, które odbędzie się: 1.    29 listopada 2016 we Wrocławiu 2.    30 listopada 2016 w Krakowie Na posiedzeniu 4 listopada Sejm uchwalił tzw. małą ustawę o innowacyjności, która wprowadza ułatwienia dla firm, […]


Momentem powstania przychodu spółki w związku z wyrównaniem dochodowości z tytułu cen transferowych (tzw. true-up) jest dzień otrzymania przez nią płatności. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 5 września 2016 r. (IBPP1-2/4510-543/16-2/KP). Wnioskodawcą interpretacji jest polska spółka, będąca czynnym podatnikiem VAT, która należy do ogólnoświatowej grupy kapitałowej zajmującej się produkcją stali. […]