Archiwum kategorii: Ceny transferowe

Agresywne planowanie podatkowe wzbudza zainteresowanie organów podatkowych. Z tego względu, że granica pomiędzy optymalizacją podatkową a uchylaniem się od opodatkowania jest cienka, temat ten został poruszony przez OECD w opublikowanym na początku lutego opracowaniu „Rozwiązanie kwestii erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków” (ang. Base erosion and profit shifting). Trudności gospodarcze zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania oszczędności. […]


Zawarcie przez przedsiębiorców uprzedniego porozumienia cenowego z Ministrem Finansów związane jest z udostępnieniem resortowi wielu informacji, często stanowiących tajemnicę firmy. W związku z tym zdarza się, że przedsiębiorcy mają obawy czy przekazane dane mogą zostać wykorzystane przez organy przeciwko nim. Przepisy działu II a Ordynacji podatkowej – Porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych nie odnoszą […]


Przedsiębiorcy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi mają obowiązek określenia wynagrodzenia na zasadach rynkowych. Obowiązek ten obejmuje także transakcje zawarcia umowy (statutu) spółek niemających osobowości prawnej, innej niż spółka kapitałowa w organizacji, umowy wspólnego przedsięwzięcia oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli są one zawierane między podmiotami powiązanymi. Planowane zmiany w zakresie cen transferowych (zarówno w […]


Zakład jest jednym z podstawowych pojęć międzynarodowego prawa podatkowego. Jego istnienie determinuje miejsce opodatkowania zysków przedsiębiorstwa. Obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem definicji zakładu. Wszystko po to, aby jego interpretacja nie sprawiała problemów w praktyce. Na stronie internetowej OECD od 19 października udostępniony jest projekt zmian komentarza do Konwencji Modelowej OECD odnoszącego się do definicji zakładu […]


Jeśli przy ustalaniu cen produktów refundowanych dojdzie do naruszenia przez przedsiębiorcę trzyskładnikowej formuły cenowej może zostać on ukarany. Dodatkowo fiskus może zarzucić podatnikowi prowadzenie rozliczeń w sposób nierynkowy. Podejmując pewne kroki można ustrzec się przed tego typu skutkami. Funkcjonująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów […]


Brak wynagrodzenia za otrzymane gwarancje i poręczenia stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – potwierdzają sądy. Jednocześnie chociaż przepisy o cenach transferowych nie mają zastosowania do określenia rynkowej wartości nieodpłatnego świadczenia zidentyfikowanego między podmiotami powiązanymi, to dostarczają praktycznych rozwiązań w zakresie wyceny tego typu świadczeń. Udzielanie poręczeń […]