Archiwum kategorii: Bez kategorii

WAŻNE WYROKI 1. Kwestia stosowania art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT w odniesieniu do licencji (sublicencji) udzielonych spółce do wykorzystywanego oprogramowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 21 maja 2019 r., sygn. I SA/Gl 65/19 stwierdził, że koszty udzielanych spółce licencji (sublicencji) do wykorzystywanego przez nią oprogramowania ponoszone na […]


Dyrektor KIS: Współpracujący z jedną spółką może rozliczać się jak przedsiębiorca (interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011.155.2019.1.MD) Specjalista prowadzący jednoosobową działalność i współpracujący ściśle z jedną spółką, dla której świadczy usługi np. z zakresu marketingu, doradztwa, spraw personalnych, czy analiz finansowych, może rozliczać się tak jak przedsiębiorca – potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji nr 0113-KDIPT2-1.4011. 155.2019.1.MD. Nie zakwestionował […]


W ostatnim czasie firmy coraz częściej adoptują polityki różnorodności (ang. D&I – czyli Diversity and Inclusion), dążąc do wyrównania szans zawodowych grup pracowników. Jedną z takich grup są osoby z niepełnosprawnościami – zatrudnianie jej reprezentantów niesie ze sobą wiele korzyści.


Warszawski sąd administracyjny potwierdził, że zwrot kosztów dojazdu prywatnym samochodem osobowym członka rady nadzorczej na posiedzenia rady z innej z miejscowości jest zwolniony z PIT (sygn. akt III SA/Wa 1848/18). Jednocześnie ten sam sąd w niedawnym wyroku o sygn. akt III SA/Wa 1542/18 uznał, że zwrot kosztów dojazdu nie może być rozliczony przez spółkę w […]