Archiwum kategorii: Bez kategorii

WYROKI Kwestia ukonstytuowania zakładu w związku z prowadzeniem działalności przez spółkę niemiecką przy wykorzystaniu agenta znajdującego się w Polsce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 lipca 2019 r., sygn. III SA/Wa  2687/18 stwierdził, że w sytuacji, gdy do zadań agenta należy wykonywanie takich działań jak bezpośrednie wyszukiwanie potencjalnych klientów, demonstrowanie produktów […]


SN: Ubezpieczony nie może wnioskować o zasiłek chorobowy za okres, w którym świadczył pracę (sygn. akt III UK 157/18) Złożenie przez ubezpieczonego wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy powstałej w wyniku choroby w czasie, w którym świadczył on pracę, to wprowadzenie w błąd organu rentowego. Uzasadnione jest uznanie pobranych w ten […]


Naczelny Sąd Administracyjny w ostatnim wyroku uznał, że sytuacja, kiedy organ państwa uznaje za niezgodny z Konstytucją przepis, który wcześniej tworzył inny organ tego państwa, nie może wpływać negatywnie na pozycję podatnika. W takim przypadku podatnikowi należy zwrócić zarówno niesłusznie pobrany podatek, jak i koszty wyegzekwowane za jej ściągnięcie (sygn. akt II FSK 2750/17).