Archiwum kategorii: Bez kategorii

WYROKI Skutki podatkowe na gruncie ustawy o CIT konwersji wierzytelności pożyczkowej na kapitał zakładowy czeskiej spółki zależnej Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził w wyroku z dnia 25 września 2019 r., sygn. II FSK 3116/17, że dokonując oceny czy konwersja wierzytelności pożyczkowej na kapitał zakładowy czeskiej spółki zależnej stanowi wniesienie wkładu pieniężnego czy niepieniężnego należało […]


NSA: Płatnik, a nie podatnik jest odpowiedzialny za rozliczanie PIT od wynagrodzeń (sygn. akt II FSK 2997/17, II FSK 3127/17, II FSK 3292/17, II FSK 3623/17 oraz II FSK 3485/17) Jeżeli pracodawca nie pobrał zaliczki wskutek błędnej interpretacji otrzymanej od organu podatkowego, to pracownik nie musi dopłacać zaległego podatku. NSA: Zasada zaufania do organów podatkowych […]


WYROKI Kwestia powstania zakładu w Polsce w rozumieniu polsko-luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził w wyroku z dnia 22 stycznia 2019 r., sygn. III SA/Wa 666/18, że działania spółki luksemburskiej w postaci podpisywania na terytorium Polski umów pożyczek przez jej pełnomocników w Polsce, posiadanie w Polsce rachunku bankowego oraz […]


Od września zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające tzw. białą listę podatników VAT. W praktyce może to powodować problemy w transakcjach z małymi podmiotami, które mają tylko rachunek prywatny. Na liście nie będzie prywatnych kont używanych do rozliczeń przez prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne. Kontrahent, który zapłaci na takie konto kwotę powyżej 15 tys. zł, nie zaliczy […]