Archiwum kategorii: Bez kategorii

INTERPRETACJE Kwestia zastosowania art. 15e ust. 1 ustawy o CIT do amerykańskich usług wsparcia w zakresie treasury Dyrektor KIS stwierdził w interpretacji z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.591.2018.1.MF), że nabywane od podmiotu powiązanego usługi wsparcia obejmujące wsparcie w zakresie treasury oraz pomocy w pozyskaniu ubezpieczeń w części dotyczącej administrowania środkami pieniężnymi i ubezpieczeniami […]


TK: Prawo do ulgi rehabilitacyjnej także dla samotnego rodzica (sygn. akt SK 13/16) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że alimenty otrzymywane przez niepełnosprawne dziecko nie mogą pozbawić rodzica prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Wyrok dotyczy stanu prawnego obowiązującego w 2008 r. Obecnie ( od 2017 r.) – z ustawy o PIT wynika wprost, że do dochodów nie […]


Pułapki na cudzoziemca w KRS Cudzoziemiec – członek zarządu zarejestrowanej w Polsce spółki napotyka na szereg problemów gdy chce złożyć dokumenty finansowe na elektronicznej platformie KRS.   Składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych (RDF) , elektronicznej platformy KRS do 30 września 2018 r., [EY1] jest gorącym tematem ostatnich miesięcy dla przedsiębiorców objętych […]