B+R z korzyścią dla pracodawcy i pracownika

Kacper Kanka
Kacper Kanka Konsultant
kontakt
Tomasz Socha
Tomasz Socha Associate Partner
kontakt

Oprócz ulgi podatkowej, działalność badawczo-rozwojowa daje możliwość podwyższenia wynagrodzenia netto pracownika.

Zachęty podatkowe (wprowadzone oraz zapowiadane) powinny wpłynąć na wzrost zainteresowania przedsiębiorców podjęciem lub formalizacją już prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Obecne preferencje podatkowe mogą być zastosowane w stosunku do działalności innowacyjnej nastawionej na wykreowanie nowego lub zmodyfikowanego produktu, usługi lub procesu.

Często jednym z zasadniczych kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach działalności B+R są koszty pracownicze. Ma to zazwyczaj miejsce wśród firm, które świadczą usługi niematerialne, oparte na wiedzy i umiejętnościach pracowników (np. firmy technologiczne, informatyczne itp.). Firma, która zidentyfikuje działalność B+R będzie mogła ustalić, które stanowiska są zaangażowane w aktywność o charakterze innowacyjnym. Kolejnym krokiem jest ustalenie, czy i w jakim zakresie rodzaj wykonywanej pracy ma charakter twórczy, której efektem jest stworzenie utworu.

Przed pójściem dalej warto zrobić mały krok wstecz i zadać sobie pytanie, po co mamy to robić? Oprócz korzyści typowo zarządczych, jednym z efektów opisanej wyżej analizy jest ustalenie potencjału w zakresie możliwości naliczania podwyższonych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Jest to możliwe, ponieważ działalność B+R jest ujęta w katalogu przedmiotowym rodzajów działalności twórczej, w zakresie której możliwe jest naliczanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu.

Z naszego doświadczenia projektowego wynika, że często przy wdrożeniu rozwiązań umożliwiających efektywne naliczanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu powstanie kwestia rozstrzygnięcia zbiegu podstaw do naliczania podwyższonych kosztów. Ma to w szczególności miejsce, gdy prowadzona działalność spełnia przesłanki B+R i programów komputerowych. Problem jest zwykle pozorny, gdyż w wielu przypadkach istnieje możliwość jednoznacznego przypisania danych projektów oraz zadań do działalności B+R lub działalności twórczej w zakresie programów komputerowych. Z korzyścią dla pracowników, którzy będą mogli w szerszym spektrum korzystać z podwyższonych kosztów.

Na koniec kilka pytań otwartych, które mogą nakierować obecne i przyszłe rozważania w zakresie łączenia preferencji związanych z ulgą na działalność B+R i podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów dla pracowników:

  1. Czy w ramach naszej działalności istnieją procesy związane z innowacyjnym tworzeniem lub modyfikacją produktów lub zastosowań?
  2. Jakie działy/zespoły są zaangażowane w tego typu działalność?
  3. Jaki jest profil zadań wykonywanych w ramach zidentyfikowanych projektów B+R?
  4. Czy w ramach realizacji tych zadań tworzone są regularnie utwory będące przejawem działalności twórczej?

Odpowiedź na te, jak i zapewne bardzo wiele innych, bardziej szczegółowych pytań, pozwoli zdefiniować prowadzoną działalność B+R w firmie oraz ocenić skalę potencjalnych usprawnień procesowych, które umożliwią korzystanie z ulgi na działalność B+R i naliczanie 50-procentowych  kosztów uzyskania przychodu. Wydaje się, że tego typu podejście jest właściwą odpowiedzią na opisane na wstępie trendy rynkowe.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>