Biznes musi się przygotować na globalny trend przyglądania się opodatkowaniu firm

Jarosław Koziński
Jarosław Koziński Partner Zarządzający
kontakt

Rok 2015 przynosi nam kilka ważnych zmian do reguł podatkowych: wprowadzenie koncepcji zagranicznej spółki kontrolowanej (ang. controlled foreign company – CFC) i opodatkowanie jej dochodów w Polsce oraz istotną zmianę reguł tzw. niedostatecznej kapitalizacji.

Zmiany te to zaledwie zapowiedź całego szeregu regulacji, których należy się spodziewać w bliskiej przyszłości – nawet już od roku 2016. Ma to m.in. związek z pracami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącymi rozwiązania problemu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), czyli działań podatników postrzeganych jako pomniejszanie podstawy opodatkowania i przesuwanie dochodów do krajów o niższym opodatkowaniu.

Działania OECD

OECD przepracowała rok 2014 bardzo rzetelnie. Powstało blisko tysiąc stron materiałów, które mają służyć kompletnemu i w zamierzeniu uniwersalnemu podejściu do rozwiązania postrzeganego problemu, który dziś bierze się m.in. z różnorodności i odrębności systemów podatkowych na świecie.

Prace OECD dotyczące BEPS mają w założeniu dawać wzorce dla lokalnych przepisów w poszczególnych krajach, dla umów międzynarodowych, modyfikować istniejące komentarze. Powinny jednocześnie osiągnąć coś, co – oceniając na podstawie znanych norm prawa międzynarodowego – wydaje się niemal niemożliwe: wypracować metodę zmiany wielu umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w jednym kroku (ang. multilateral instrument; część prac „Action 15”). Dla OECD celem na rok 2015 jest dokończenie tworzenia tej koncepcji i przejście do fazy wdrożenia.

Znaczenie dla przedsiębiorstw

Co zatem oznacza dla podatników przejście od skupienia na podatkach w danym kraju do globalnego spojrzenia na opodatkowanie firm?

Przede wszystkim firmy muszą się liczyć ze zwiększonymi wymogami co do raportowania – zwłaszcza w obszarze cen transferowych. Celem OECD jest zapewnienie organom podatkowym wyczerpującej informacji (m.in. część prac w ramach „Action 13”) o przedsiębiorstwach międzynarodowych, która pozwoliłaby objąć cały kontekst ich działania. Przykładem jest dokument zwany „Country by Country Reporting” (CbCR) zestawiający w jednej tabeli zaangażowanie grupy w poszczególnych krajach, zasoby (ludzie, kapitał, aktywa) oraz osiągane zyski i płacone podatki.

Rozumiejąc efekt prezentacyjny nowego raportowania, można do pewnego stopnia przewidzieć, czy i z jakiego kierunku lub kraju przyjdzie „zainteresowanie” władz skarbowych. Bez względu na to, czy dotychczasowa polityka podatkowa była bardzo konserwatywna czy też nastawiona na konkurencyjność, i czy to „zainteresowanie” jest w istocie uzasadnione czy też nie.

Jeśli doświadczenie (lub przeprowadzona analiza) podpowiada nam, że zostanie postawiony nam szereg pytań, to warto wykorzystać czas na przygotowanie się do tego procesu – gromadząc argumenty i dodatkową dokumentację dla obrony zajętego wcześniej stanowiska. Warto też już dziś przejrzeć schematy organizacyjne grupy kapitałowej i przepływy finansowe, usług, licencji, wartości intelektualnych. Wszystko po to, aby upewnić się, że zaprojektowana często wiele lat temu nasza organizacja (albo i niezaprojektowana, tylko zrodzona z kolejnych nabyć, fuzji czy podziałów…) przetrwa próbę czasu i nadchodzących zmian w regulacjach podatkowych.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>