Będzie nowy podatek – danina solidarnościowa uchwalona

Eliza Skotnicka
Eliza Skotnicka Senior Manager
kontakt
Klaudia Konior
Klaudia Konior Konsultant
kontakt

Sejm uchwalił projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 23 października 2018 r. Projekt trafi teraz do Senatu. Nowe przepisy mają obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z projektem Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie zasilany z dwóch źródeł:

  • Daniną solidarnościową – będzie pobierana od dochodów osób fizycznych w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy (wlicza się tu kumulatywnie większość rodzajów dochodów, m.in. te raportowane na PIT-36, PIT-36-L, PIT-37, PIT-38), przy czym suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Rząd szacuje, że wpływy z tego źródła wyniosą 1,15 mld zł.
  • Częścią składki na Fundusz Pracy (FP) – będzie stanowiła 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na FP. Odprowadzana obecnie przez pracodawcę składka na FP (w wysokości 2,45 proc. wynagrodzenia) nie będzie zwiększana, a tylko jej część będzie przekazywana na nowy fundusz. Szacowane wpływy to 647 mln zł.

Środki zgromadzone w ramach nowego Funduszu mają być przeznaczone na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Uchwalone przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Podatnicy PIT po raz pierwszy zapłacą więc daninę solidarnościową od dochodów uzyskanych w 2019 r., które będą rozliczać, składając zeznanie w 2020 r.

Chcesz wiedzieć, jak zmieni się struktura kosztów pracy i jakie działania można podjąć w najbliższym czasie? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego webcastu Wynagrodzenia w kontekście zmian PIT – możliwości i rozwiązania.

Więcej informacji


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>