Będą zmiany w przepisach ustawy o przewadze kontraktowej

Piotr Gogol
Piotr Gogol Menedżer
kontakt
Mateusz Małota
Mateusz Małota Młodszy Prawnik
kontakt

Najważniejsza zmiana polegać ma na istotnym rozszerzeniu kręgu podmiotów objętych reżimem ustawy.

Dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tzw. ustawa o przewadze kontraktowej). Zgodnie z uzasadnieniem, ustawa ma na celu wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w całym łańcuchu dostaw surowców rolnych i żywności.

W pierwszym tygodniu października Sejm uchwalił nowelizację ustawy, a jej tekst został przekazany do senatu. Ustawa nowelizująca prawdopodobnie zostanie przyjęta w najbliższych dniach na posiedzeniu Senatu przypadającym na 24-26 października 2018 r.

Szerszy krąg podmiotów

Zgodnie z dotychczasowymi postulatami ze strony UOKiK, najważniejsza zmiana polegać ma na istotnym rozszerzeniu kręgu podmiotów objętych reżimem ustawy.

Obecnie Prezes UOKiK może interweniować w relacje pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami produktów rolnych i spożywczych tylko wtedy, gdy w którymś z dwóch poprzednich lat obrót pomiędzy dostawcą oraz odbiorcą przekroczył 50 tys. złotych, a obrót podmiotu wykorzystującego przewagę kontraktową (lub grupy kapitałowej do której należy) przekroczył w poprzednim roku 100 mln złotych. Z przekazywanych przez UOKiK informacji wynikało jednak, że kryteria te w znacznym stopniu ograniczały możliwości działania urzędu.

Uchwalona przez sejm nowelizacja znosi powyższe limity. W praktyce oznacza to, że ustawa będzie miała zastosowanie do znacznie szerszego kręgu podmiotów, a co za tym idzie umożliwi istotną intensyfikację działań Prezesa UOKiK w sektorze rolno-spożywczym.

Nieuczciwe praktyki

Przedmiotem zainteresowania Prezesa UOKiK, na gruncie nowelizowanej ustawy, będzie potencjalne nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej, czyli np.

  • nieuzasadnione rozwiązanie umowy lub zagrożenie rozwiązaniem umowy,
  • przyznanie wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,
  • uzależnianie zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy,
  • nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze.

Przypominamy, że w przypadku zidentyfikowania powyższych praktyk Prezes UOKiK może nałożyć na podmiot nieuczciwie wykorzystujący przewagę kontraktową karę pieniężną w wysokości do 3% rocznego obrotu.

Będziemy uważnie przyglądać się procesowi legislacyjnemu i informować czytelników na bieżąco o dalszych losach nowelizacji.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>