Banki zarobią na split payment

Tomasz Wagner
Tomasz Wagner Starszy Menedżer
kontakt

Banki mają otwartą drogę do pobierania opłat za przelewy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, będą też prawdopodobnie decydowały o wysokości oprocentowania konta, na którym będą środki rachunku VAT.

Sejm przyjął na posiedzeniu 9 listopada nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą do polskich przepisów mechanizm podzielonej płatności (split payment). Zmiana zacznie obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2018 r. To trzy miesiące później niż pierwotnie planowano.

Można się domyślać, iż zmiana terminu jest wywołana koniecznością dostosowania się do zmian w przepisach banków i SKOK-ów, na których opiera się funkcjonowanie systemu podzielonej płatności, a które zobowiązane będą zapewnić realizację postanowień ustawowych od strony technicznej.

W pierwszej kolejności, banki i SKOK-i będą bowiem musiały m.in. przygotować swoje systemy informatyczne do obsługi dedykowanych komunikatów, za pomocą których klienci będą dokonywać przelewów w systemie podzielonej płatności. Ponadto, każdy podatnik obowiązkowo posiadać będzie rachunek VAT prowadzony przez bank lub SKOK, w którym ma założone konto rozliczeniowe. Oznacza to, że instytucje te będą musiały otworzyć rachunki VAT dla ponad 1,6 mln podmiotów. Tyle bowiem, zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, było podatników VAT czynnych zarejestrowanych w Polsce na koniec 2016 r. W przyszłości, kont tych może być nawet więcej.

Co również istotne, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało od przedsiębiorców zawarcia odrębnej umowy z bankiem (rachunek VAT ma być zakładany automatycznie zarówno do już istniejących kont rozliczeniowych, jak i rachunków otwieranych w przyszłości). Procedowana wersja projektu ustawy zakłada również, że na wniosek posiadacza rachunku rozliczeniowego, rachunek VAT może być powiązany z wieloma kontami podatnika w tym samym banku (celem optymalizacji działalności operacyjnej).

Ponadto, resort finansów przewiduje, że banki oraz SKOK-i będą otwierać i prowadzić rachunki VAT bezpłatnie. Natomiast brak jest w projekcie przeciwwskazań dla pobierania opłaty za dokonywanie przelewów z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Nie powinny one być jednak wyższe niż te za standardowy przelew.

Mimo wszystko, może to jednak powodować znaczące zwiększenie obciążeń bankowych dla podmiotów zlecających tzw. paczki przelewów, czyli jednym przelewem opłacających kilka, czy nawet kilkanaście faktur zakupowych, a które chciałyby z nowego rozwiązania skorzystać. Konsultacje społeczne przyniosły bowiem potwierdzenie, iż za pomocą komunikatu dzielącego płatność można będzie rozliczyć każdorazowo tylko jedną fakturę zakupową. Z drugiej strony, ostatnio zaprezentowane stanowisko Ministra Rozwoju i Finansów potwierdza, że taka opcja będzie możliwa pod warunkiem wskazania w komunikacie danych identyfikujących wszystkie faktury, za które dokonywana jest płatność.

Zwracamy również uwagę, iż pierwotny projekt ustawy zmieniającej przewidywał, że środki ulokowane na rachunku VAT będą podlegały oprocentowaniu. W najnowszej wersji projektu ustawodawca zrezygnował z tego obowiązku i pozostawił sprawę oprocentowania indywidualnym ustaleniom stron. W praktyce, o wysokości oprocentowania będzie zatem najpewniej decydował bank.

Chcesz wiedzieć więcej?

Obejrzyj archiwalne nagranie z Webcastu EY: Split payment – na co powinny przygotować się polskie firmy?

Więcej informacji o webcaście>>


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>