Zbigniew Pindel

Zbigniew Pindel

Stanowisko: Starszy Menedżer
Zbigniew Pindel jest Starszym Menedżerem w kancelarii prawnej EY Law. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od 2008 r. jest też doradcą podatkowym. Zbigniew dołączył do zespołu EY w 2006 roku. Kieruje pracami zespołu prawnego EY Law w biurze w Krakowie i Katowicach. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z procesami reorganizacyjnymi w spółkach, fuzji i przejęć, prawie pomocy publicznej, sporach jak też w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży motoryzacyjnej, chemicznej, usług finansowych, usługowej oraz przemysłu ciężkiego i sektora energetycznego. Uczestniczył w szeregu projektów restrukturyzacyjnych w ramach grup kapitałowych, w szczególności w połączeniach (w tym również transgranicznych), przekształceniach, transakcjach aportowych, a także w procesach transakcyjnych (transakcjach nabycia i zbycia udziałów/akcji/przedsiębiorstw) oraz due diligence. Reprezentuje również klientów w postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie prawa handlowego i cywilnego). Uczestniczył w wielu projektach w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (compliance), w tym wielu prowadzonych przez Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, wspierając je od strony prawnej. Prowadził szereg szkoleń w zakresie odpowiedzialności członków władz spółek.

Lista wpisów tego autora

TSUE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej, w której Polski podatek od sprzedaży detalicznej został uznany za niezgodną z prawem pomoc publiczną. Oznacza to, że podatek zawieszony od 2016 r. będzie mógł być pobierany. Wyrok ten niesie za sobą szereg konsekwencji dla przedsiębiorców aktywnych w sektorze handlu detalicznego.


W nadchodzących miesiącach samorządy i spółki komunalne czeka rewolucja informatyczna nie tylko ze względu na ochronę danych osobowych. Nowe, kosztowne obowiązki może za sobą pociągać również nowa regulacja dotycząca cyberbezpieczeństwa. Na stronach KPRM pojawił się projekt z dnia 31 października 2017 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Efektem wprowadzonych regulacji ma być, zgodnie z uzasadnieniem „podniesienie […]