Zbigniew Pindel

Zbigniew Pindel

Stanowisko: Starszy Menedżer
Zbigniew Pindel jest Starszym Menedżerem w kancelarii prawnej EY Law. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od 2008 r. jest też doradcą podatkowym. Zbigniew dołączył do zespołu EY w 2006 roku. Kieruje pracami zespołu prawnego EY Law w biurze w Krakowie i Katowicach. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z procesami reorganizacyjnymi w spółkach, fuzji i przejęć, prawie pomocy publicznej, sporach jak też w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży motoryzacyjnej, chemicznej, usług finansowych, usługowej oraz przemysłu ciężkiego i sektora energetycznego. Uczestniczył w szeregu projektów restrukturyzacyjnych w ramach grup kapitałowych, w szczególności w połączeniach (w tym również transgranicznych), przekształceniach, transakcjach aportowych, a także w procesach transakcyjnych (transakcjach nabycia i zbycia udziałów/akcji/przedsiębiorstw) oraz due diligence. Reprezentuje również klientów w postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie prawa handlowego i cywilnego). Uczestniczył w wielu projektach w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (compliance), w tym wielu prowadzonych przez Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, wspierając je od strony prawnej. Prowadził szereg szkoleń w zakresie odpowiedzialności członków władz spółek.

Lista wpisów tego autora

Ministerstwo sprawiedliwości zapowiedziało podjęcie szeregu działań legislacyjnych związanych z walką ze skutkami Covid-19 w Polsce. Proponowane przez ministerstwo zmiany w ramach Tarczy Antykryzysowej skupiają się głównie na kwestiach proceduralnych, zmianach w przepisach karnych i zmianach w kodeksie spółek handlowych. Przewidują one m.in. …


TSUE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej, w której Polski podatek od sprzedaży detalicznej został uznany za niezgodną z prawem pomoc publiczną. Oznacza to, że podatek zawieszony od 2016 r. będzie mógł być pobierany. Wyrok ten niesie za sobą szereg konsekwencji dla przedsiębiorców aktywnych w sektorze handlu detalicznego.