Zbigniew Liptak

Zbigniew Liptak

Stanowisko: Partner
Lider Zespołu Doradztwa Regulacyjnego w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Zbigniew jest także odpowiedzialny za kwestie w zakresie opodatkowania obrotu towarowego (podatek akcyzowy i VAT, opłaty środowiskowe i celne) w Zespole Podatków Pośrednich w biurze EY w Warszawie. W 2006 roku Zbigniew działał jako Ekspert w Zespole ds. Akcyzy przy Ministrze Finansów, przygotowującym projekt obecnie obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego w obszarze opodatkowania międzynarodowego obrotu towarowego, w tym w takich obszarach jak klasyfikacja towarów dla celów celnych i podatkowych, wartość celna, korzystanie z gospodarczych procedur celnych itp. Pełnomocnik w licznych postępowaniach przed organami podatkowymi i celnymi, w sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, reprezentował spółkę z o.o. Magoora w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie C-414/07. Zbigniew studiował na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Technicznej w Bielefeld w Niemczech oraz w Szkole Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego w Szwecji. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (numer wpisu 10204).

Lista wpisów tego autora

Dynamicznie ewoluująca rzeczywistość ekonomiczna, coraz bardziej restrykcyjna polityka klimatyczna i energetyczna, zjawisko wyłudzeń podatkowych i szarej strefy oraz jej przeciwdziałanie to jedne z wielu czynników składających się na otoczenie w jakim obecnie przychodzi funkcjonować podatnikom akcyzy. Okoliczności te mają też wpływ na kształtowanie unijnych i polskich przepisów akcyzowych. Zmieniające się otoczenie regulacyjne i ekonomiczne stawia […]


Przegląd najważniejszych problemów i zmian w podatkach pośrednich na świecie Raport EY Indirect Tax in 2015 to szósta edycja publikacji prezentującej zmiany zachodzące w VAT, akcyzie, cłach i podatkach ekologicznych na świecie. Analiza obejmuje ponad 100 jurysdykcji (w tym Polskę) i zawiera najnowsze trendy i zmiany, mające obowiązywać w roku 2015 i w latach kolejnych. […]


25 marca 2015 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przekazując go do uzgodnień międzyresortowych. Nowela bazuje na założeniach projektu ustawy akcyzowej, które Rada Ministrów przyjęła w dniu 18 listopada 2014 r. Śmiało można stwierdzić, że jest to jedna z największych nowelizacji ustawy akcyzowej w ostatnich latach, […]


Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE) przedsiębiorstwa przemysłowe należące do najbardziej energochłonnych sektorów przemysłu będą mogły skorzystać z nowej ulgi. Może ona wynieść od 20 proc. do 85 proc. kosztów wsparcia odnawialnych źródeł energii, ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo w sposób bezpośredni jak i pośredni (w rachunkach za energię). Skorzystanie z ulgi wymaga podjęcia […]


Rok 2015 to kolejny rok zmian w przepisach akcyzowych. Część nowych regulacji weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., jednak najważniejsze zmiany są obecnie na etapie założeń i zaczną obowiązywać w trakcie 2015 r., po zakończeniu procesu legislacyjnego. Dobrą informacją dla podatników jest fakt, że głównym celem wszystkich tych zmian jest ułatwienie obrotu wyrobami […]


Losy przepisów akcyzowych są odbiciem ewolucji naszej gospodarki w stronę Unii Europejskiej. Akcyza jest jednym z najstarszych podatków. W ciągu ostatnich kilkunastu lat miała ona trzy główne odsłony. Metody prób i błędów Odsłona pierwsza nastąpiła w 1993 r., ale trudno było wówczas mówić o systemie opodatkowania akcyzą z prawdziwego zdarzenia. Odsłona druga miała miejsce w […]