Wojciech Sajdek

Wojciech Sajdek

Stanowisko: Menedżer
Wojciech jest członkiem Zespołu Podatków Pośrednich, gdzie pracuje na stanowisku starszego konsultanta. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku akcyzowego oraz postępowania podatkowego. Wojciech ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także prawo międzynarodowe w Akademii Kijowsko – Mohylańskiej w Kijowie. Wojciech zajmuje się doradztwem podatkowym od 2012 r. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w dużych spółkach doradztwa podatkowego, gdzie doradzał polskim przedsiębiorcom a także dużym międzynarodowym koncernom. Prowadził również szkolenia w zakresie podatku akcyzowego.

Lista wpisów tego autora

18 kwietnia 2017 r. w życie wchodzi ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.  Dotyczy ona wszystkich podmiotów: (podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, kierującego środkiem transportu) dokonujących przewozu towarów tzw. wrażliwych. Pod pojęciem towarów wrażliwych należy rozumieć  w szczególności:  alkohol, tytoń, papierosy, oleje ropy naftowej, preparaty smarowe oraz oleje roślinne. Decydującą przesłanką, która będzie decydowała […]


Do obliczenia współczynnika energochłonności należy brać pod uwagę koszt energii elektrycznej wraz z podatkami, ale z wyłączeniem VAT oraz pozostałych opłat dodatkowych (m.in.  dystrybucyjnych stałych, przejściowych, dystrybucyjnych zmiennych, jakościowych i abonamentowych) związanych z dostawą energii. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 8 grudnia 2016 r. (2461-IBPP4.4513.315.2016.1.BP). Wątpliwości wnioskodawcy, który spełnia warunki […]


Czynności związane z przyjęciem, rozładunkiem, transportem surowców do mieszalników i tworzeniem tzw. zestawu, który trafia do silosów, stanowiące przygotowaniem wsadu do pieca szklarskiego nie rozpoczynają procesu mineralogicznego. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2016 r. (IBPP4/4513-218/16-2/MK). Wnioskodawca (spółka) prowadzi działalność polegającą na produkcji szkła płaskiego i laminowanego. […]


Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Jedną ze zmian jest wykreślenie z ww. rozporządzenia §6 pkt 3, na podstawie którego zwolnieniu z podatku akcyzowego podlegały oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych – transformatorowych oraz olejów procesowo – technologicznych. Za […]


27 sierpnia 2015 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Poza zmianami opisywanymi w poprzednich wpisach, bardzo istotne z perspektywy polskiego przemysłu jest wprowadzenie nowych zwolnień dla energii elektrycznej. Po pierwsze, zgodnie z podpisaną ustawą, z całkowitego zwolnienia z podatku akcyzowego będą mogli skorzystać również podatnicy zużywający energię elektryczną […]