Wojciech Kaczmara

Wojciech Kaczmara

Stanowisko: Starszy Menedżer
Wojtek jest Starszym Menedżerem w Zespole Podatków Międzynarodowych EY. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności w zakresie planowania podatkowego oraz optymalizacji podatkowej, w tym w doradztwie przy restrukturyzacjach. Jest doradcą podatkowym. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na wydziałach Prawa i Administracji na kierunku Prawo oraz Filozofii i Socjologii na kierunku Filozofia.

Lista wpisów tego autora

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 stycznia 2015 r. (sygn. SA II FSK 2951/12) wpisuje się w słuszną linię orzeczeń, zgodnie z którą w przypadku likwidacji spółki kapitałowej, wydanie majątku likwidacyjnego w naturze nie rodzi przychodu podatkowego po stronie spółki likwidowanej. Z kolei dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (od 1 stycznia […]