Wojciech Domagała

Wojciech Domagała

Stanowisko: Menedżer
Wojciech jest menedżerem w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k. oraz doradcą regulacyjnym współpracującym z EY Centre for Tax Policy. Wykształcenie prawnicze zdobywał studiując równolegle w Polsce, na Uniwersytecie Jagiellońskim (prawo magisterskie) i w Wielkiej Brytanii, na University of Aberdeen (LL.B. with Honours) oraz University of Cambridge (LL.M.). Jest aplikantem adwokackim w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wojciech pełnił rolę eksperta przedstawicieli branży hutniczej podczas prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, w szczególności w zakresie regulacji dotyczących ulgi dla odbiorców przemysłowych od obowiązków związanych ze wsparciem energetyki odnawialnej. W tym samym charakterze był zaangażowany w prace nad projektem ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Obecnie jego główne obszary działalności zawodowej obejmują wspieranie odbiorców energii w realizacji obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz w ubieganiu się o białe certyfikaty w nowym trybie wnioskowym. Jest również zaangażowany w projekty mające na celu zwolnienie zakładów energochłonnych z podatku akcyzowego od zużywanej przez nie energii elektrycznej.

Lista wpisów tego autora

40 proc. firm nie złożyło w terminie sprawozdania o rodzajach i ilości paliw ciekłych przekraczających granicę Nowelizacja Prawa energetycznego nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych, koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i podmioty przywożące nowy obowiązek sprawozdawczy. Do 20 sierpnia 2017 r. firmy te miały czas na złożenie w Urzędzie […]


30 września 2017 r. mija termin na przeprowadzenie pierwszego obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o wydanie białych certyfikatów za inwestycje zrealizowane w okresie 01.01.2014 – 30.09.2016. 1 października 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej, która wprowadziła szereg zmian do systemu wydawania świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów”), jak również […]