Witold Widurek

Witold Widurek

Stanowisko: Associate Partner
Witold Widurek jest Associate Partnerem w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu efektywnych systemów wynagradzania dla osób o najwyższych dochodach  i członków kierownictwa spółek, a także w programach motywacyjnych opartych na akcjach. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze programów motywacyjnych dla pracowników. Prelegent na konferencjach poświęconych tematyce podatku dochodowego od osób fizycznych.

Lista wpisów tego autora

Nowe, wchodzące w życie od 1 stycznia 2018 r., zasady stosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu, zwiększają limit przychodowy, ale redukują listę zawodów uprawnionych do takich rozliczeń. Nowelizacja z 27 października 2017 r. ustaw o CIT, PIT i podatku zryczałtowanym (Dz.U. poz. 2175) zmienia m.in. zasady stosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu w zryczałtowanej wysokości 50-proc. dla […]


Jeśli konsekwencją otrzymania certyfikatów inwestycyjnych będzie przeniesienie własności akcji w spółkach kapitałowych przez wniesienie powołanych wpłat do funduszu inwestycyjnego u podatnika zostanie rozpoznany przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a w zw. z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT – wyjaśnił NSA (wyrok o sygn. akt […]


Sąd Najwyższy 14 listopada 2013 r. zajął się kwestią oddelegowania pracowników za granicę. Mimo, że na tę chwilę nie jest dostępne pisemne uzasadnienie tego wyroku, może on zwracać uwagę co najmniej w dwóch kwestiach. Po pierwsze, sędziowie SN wskazali, że wysyłanie pracowników za granicę na stosunkowo długi okres (tu 12 miesięcy), które nie ma charakteru […]


Przekazywane przez spółkę bony towarowe lekarzom za uzyskanie od nich informacji na temat zapisywanych pacjentom leków, które spółka przekazuje firmom farmaceutycznym nie pozostają w związku z promocją lub reklamą spółki. W efekcie do przekazywanych bonów nie ma zastosowania zwolnienie z podatku wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT – wynika z […]


Nie wystarczy, że podatnik nabył paliwo i zużył je, by wydatek z tym związany mógł stanowić koszt uzyskania przychodu. Potrzebne będą jeszcze dokumenty potwierdzające wydaną sumę – podkreślił WSA w Łodzi (wyrok o sygn. akt I SA/Łd 921/12). Z zebranego w cytowanej sprawie materiału dowodowego wynika, że do siedziby skarżącej spółki nieznajomy kierowca przywoził paliwo. […]