Tomasz Ziomek

Tomasz Ziomek

Stanowisko: Prawnik
Tomasz jest Prawnikiem w Zespole Energetyki oraz Zespole Doradztwa Regulacyjnego w EY. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ochrony środowiska oraz doradztwie regulacyjnym dla podmiotów energochłonnych. W obszarze jego zainteresowania pozostają przede wszystkim zagadnienia związane z handlem uprawnieniami do emisji, mechanizmami mocowymi oraz świadczeniem usług systemowych. Brał udział w licznych projektach optymalizacji kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorstw. Angażuje się w stałe doradztwo dla największych przedsiębiorstw zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. Doradza także w zakresie komunikowania stanowiska przemysłu odnośnie planowanych zmian regulacyjnych. Jest autorem analiz i publikacji z zakresu prawa energetycznego.

Lista wpisów tego autora

Projekt ustawy o systemie rekompensat kosztów pośrednich CO2 dla firm energochłonnych przez najbliższe tygodnie będzie przedmiotem prac w parlamencie. W ramach systemu wiele firm z branż energochłonnych będzie miało możliwość uzyskania corocznego zastrzyku gotówki stanowiącego zwrot części poniesionych przez nie kosztów pośrednich uprawnień do emisji CO2.


Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w ostatnich tygodniach do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt nowelizacji Kodeksu karnego, stanowiący kolejny element kompleksowej walki z wyłudzeniami VAT. Zgodnie z dotychczasowymi przekazywanymi w prasie przed przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości informacjami, projektowane zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, […]


W dniu 22 lipca br. Sejm rozpatrzył uchwałę Senatu czym zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która obecnie oczekiwać będzie na decyzję Prezydenta RP. Celem procedowanego pakietu rozwiązań było przede wszystkim zwiększenie kontroli nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw, wprowadzenie większej przejrzystości na rynkach paliw i […]


Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 28 kwietnia 2016 r. w sprawach połączonych C-191/14 i C-192/14, a także C-389/14 i od C-391/14 do C-393/14 (pytania prejudycjalne) stwierdził nieważność decyzji ustalającej m.in. maksymalną roczną liczbę bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych ustaloną przez Komisję na lata 2013-2020 oraz nieprawidłowość obliczenia międzysektorowego współczynnika korygującego (ang. cross-sectoral correction […]


W ostatnich tygodniach media spekulowały na temat bieżących kierunków prac Ministerstwa Finansów, szczególnie w kontekście przepowiadanej rewolucji w podatku od towarów i usług, jaką niewątpliwie byłoby zmniejszenie podstawowej stawki podatku VAT do 20% oraz zlikwidowanie środkowej stawki 8%. W odpowiedzi na te doniesienia i w celu zakończenia dywagacji nad potencjalnymi modyfikacjami stawek VAT, Ministerstwo Finansów […]