Tomasz Socha

Tomasz Socha

Stanowisko: Associate Partner
Tomasz Socha zajmuje stanowisko Associate Partner w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Gdańsku. Dołączył do EY w 2006 r. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada także tytuł licencjonowanego doradcy podatkowego. Autor licznych publikacji w prasie ogólnopolskiej i specjalistycznej oraz w innych mediach. Prelegent na konferencjach w tematyce podatkowej i ZUS i HR.

Lista wpisów tego autora

Skutkiem uzyskania rabatu w programie lojalnościowym jest obniżenie ceny zakupu towarów, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji, po stronie pracowników – którzy taki rabat otrzymają – nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego przez pracowników spółki i inne osoby, będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników – […]