Tomasz Olszewski

Tomasz Olszewski

Stanowisko: Menedżer
Tomasz jest Menedżerem w Zespole People Advisory Services EY. Od 10 lat skutecznie doradza przedsiębiorstwom w zakresie ponoszonych przez nich kosztów operacyjnych. Wraz ze swoim zespołem przeprowadził z sukcesem ponad 300 projektów doradczych w obszarze gospodarki energetycznej, racjonalizacji wpłat na PFRON oraz podatku akcyzowego.

Lista wpisów tego autora

W ostatnim czasie firmy coraz częściej adoptują polityki różnorodności (ang. D&I – czyli Diversity and Inclusion), dążąc do wyrównania szans zawodowych grup pracowników. Jedną z takich grup są osoby z niepełnosprawnościami – zatrudnianie jej reprezentantów niesie ze sobą wiele korzyści.


Sejm rozpoczyna prace nad ustawą ograniczającą odliczenie wpłaty na PFRON do 50% wartości faktury, co może zmienić wysokość ulgi dla części przedsiębiorców. Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zmianę wartości odpisu od otrzymanej faktury VAT, o jaką przedsiębiorcy […]