Tomasz Czerniawski

Tomasz Czerniawski

Stanowisko: Konsultant
Tomasz pracuje w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Finansów i Rachunkowości na SGH. Doświadczenie zdobywał w kancelarii prawnej oraz Zespole Cen Transferowych w EY. Przedmiotem zainteresowania Tomasza są podatki bezpośrednie oraz postępowania: sądowoadministracyjne i podatkowe.

Lista wpisów tego autora

W ustawie o CIT nie ma systemowego rozwiązania odnoszącego się do rozliczeń PGK zakładającego neutralność wzajemnych rozliczeń spółek, które ją tworzą. Tak uznał minister finansów w zmienionej interpretacji z 13 października 2016 r. (DD5.8221.36.2016.SOH). Wnioskodawcą jest podatkowa grupa kapitałowa (dalej: PGK), w skład której wchodzą trzy spółki, z czego dominującą oraz reprezentującą PGK jest spółka […]