Sylwia Migdał

Sylwia Migdał

Stanowisko: Partner
Sylwia Migdał zajmuje stanowisko Partnera, skupiając się przede wszystkim na zagadnieniach międzynarodowego prawa podatkowego. Jest także szefem działu Rachunkowości Podatkowej i Zarządzania Ryzykiem Podatkowym (TARAS). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Jest członkiem Grupy Rynków Finansowych. Jest certyfikowanym doradcą podatkowym oraz członkiem ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Sylwia jest autorką wielu publikacji i artykułów w prasie branżowej, zarówno z tematyki międzynarodowego planowania podatkowego, jak i zagadnień specyficznych dla polskiego prawa podatkowego.

Lista wpisów tego autora

Wydatki na projekty deweloperskie, tj. odsetki, prowizje, opłaty bankowe, koszty analizy rynku nieruchomości, reklamy i marketingu, opłat urzędowych i administracyjnych, ubezpieczenia, a także uzyskania pozwoleń i decyzji mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2015 r. (IPPB6/4510-316/15-2/AZ). Moment rozpoznania kosztu […]


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 marca 2015 r. (sygn. III SA/Wa 1938/14) po raz kolejny potwierdził stanowisko w zakresie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Osią sporu stała się treść przepisu art. 9 pkt 11 lit a) ustawy o PCC. Przewiduje on zwolnienie […]


Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o CIT, które wejdą w życie od 1 stycznia 2015 r., wykonanie przez podatnika świadczenia niepieniężnego w celu uregulowania ciążącego na nim zobowiązania będzie skutkowało zwiększeniem przychodu podatkowego. Powyższe regulacje znajdą zastosowanie m.in. do spółek, które dokonują wypłaty dywidendy w formie rzeczowej (tj. zamiast dokonywać wypłaty udziału w zysku w […]


Rzecznik praw obywatelskich obawia się naruszenia m.in. zasad konstytucyjnych w związku z podjęciem przez polskie władze działań zmierzających do zawarcia między Polską i USA porozumienia o przekazywaniu informacji o rezydentach podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki na potrzeby kontroli skarbowej, związanym z ustawą o ujawnianiu informacji finansowych o rachunkach zagranicznych na cele podatkowe (FATCA). Aby sprawę zbadać […]