Stefan Majerowski

Stefan Majerowski

Stanowisko: Starszy Menedżer
Stefan jest starszym menedżerem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla podmiotów energochłonnych i sektora finansowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: finanse) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (kierunek: prawo). Jest również autorem wielu publikacji w prasie i magazynach branżowych, a także współautorem komentarza do Dyrektywy VAT.

Lista wpisów tego autora

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (split payment) ma w założeniu minimalizować ryzyko związane z nieprawidłowościami w rozliczeniach VAT. Ustawodawca przewidział też szereg zachęt, by przedsiębiorcy stosowali mechanizm podzielonej płatności. Analizując jednak poszczególne zapisy projektu, można dojść do wniosku, że nie wszystkie […]


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o VAT wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (split payment) od 1 stycznia 2018 r. Projekt przewiduje wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, w ramach którego nabywca będzie miał możliwość uregulowania kwoty VAT na dedykowany rachunek bankowy. Skorzystanie z tego rozwiązania ma pomóc w walce wyłudzeniami VAT, a korzystającym z niego przedsiębiorcom pozwolić na […]


Obowiązek podatkowy z tytułu wpłat dokonywanych na zamknięty rachunek mieszkaniowy przez nabywcę lokalu nie powstaje w momencie ich wpływu, lecz dopiero w momencie ich wypłaty przez bank, w części, jaką faktycznie posiadacz rachunku otrzyma, pod warunkiem, że wcześniej nie dojdzie do dostawy lokalu. Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 8 grudnia […]


Mająca wejść w życie z dniem 1. marca 2017 roku nowelizacja Kodeksu karnego ponownie została skierowana pod obrady komisji sejmowych. Zgodnie ze swoimi założeniami, proponowane regulacje mają stanowić kolejny krok w walce Państwa z wyłudzeniami VAT. Zmiany te są kontynuacją zmian wynikających m.in. z nowelizacji ustawy o VAT, która od stycznia 2017 r. przewiduje również […]


W kwietniu 2016 roku zespół UN Global Compact, EY we współpracy z branżowymi ekspertami przygotowali raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”, w którym przedstawili propozycje zwalczania zjawisk związanych z szarą strefą i tzw. strefą wyłudzeń oraz wynikającej z nich luki podatkowej. Obejmowały one zagadnienia mające znaczenie zarówno dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, jak i odnoszące […]


Podatek od sprzedaży detalicznej wszedł w życie 1 września 2016 roku. Obejmuje on około 200 podmiotów, z czego ponad 90% stanowią zagraniczne firmy. Podpisana przez Prezydenta pod koniec lipca ustawa wprowadza do polskiego prawa dwie stawki podatku od sprzedaży detalicznej – zwanego także podatkiem od handlu. Stawka 0,8% stanowi miesięczną podstawę opodatkowania dla kwot pomiędzy […]