Sławomir Buszko

Sławomir Buszko

Stanowisko: Starszy Menedżer
Sławomir jest starszym menedżerem w Zespół Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Do zespołu EY Polska dołączył w 2006 roku. W 2009 roku pracował również w biurze EY w Hamburgu. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada 9-letnie doświadczenie w zakresie cen transferowych zdobyte zarówno w kraju, jak i za granicą. Specjalizuje się doradztwie z zakresu cen transferowych realizując różnorodne projekty: od planowania i wdrażania polityki cen transferowych po projekty dokumentacyjne i przeglądy dokumentacji podatkowej. Autor licznych publikacji o tematyce cen transferowych w prasie krajowej i zagranicznej (np. „International Tax Review”), prelegent na konferencjach o tematyce z zakresu cen transferowych.

Lista wpisów tego autora

Nieodpłatne poręczenia i gwarancje są często formą udzielania wsparcia przez podmioty powiązane. Cieszą się one szczególnym zainteresowaniem ze strony urzędów, które teraz twierdzą, że tego rodzaje transakcje powinny być rozliczane na warunkach rynkowych. Wysłuchaj wypowiedzi eksperta:


W dużych grupach kapitałowych spółki często zawierają transakcje finansowe, takie jak np. pożyczki, emisja obligacji, poręczenia, gwarancje, transakcje w ramach systemu cash-pooling. Transakcje tego typu powinny być zawierane na warunkach rynkowych i odpowiednio dokumentowane. Są one zazwyczaj skomplikowane w wycenie. Wysłuchaj wypowiedzi:


Ostatnio obserwujemy coraz większe zainteresowanie organów podatkowych zagadnieniem restrukturyzacji biznesowych. Wynika to z zainteresowania opinii publicznej na szczeblu międzynarodowym alokacją zysków między spółkami, a także z rozwoju regulacji – wytycznych OECD oraz przepisów w różnych krajach. Urzędy w Polsce są coraz lepiej przygotowane i zadają coraz bardziej adekwatne pytania. Wysłuchaj komentarza: