Renata Miązek

Renata Miązek

Stanowisko: Menedżer
Renata jest menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, Jest wpisana na listę radców prawnych prowadzaną przez OIRP w Warszawie, a także posiada tytuł doradcy podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla podmiotów sektora finansowego, jak również poparte sukcesami doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych przed WSA i NSA w sprawach dotyczących podatków dochodowych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, również w aspekcie zgodności prawa krajowego z prawem podatkowym UE.

Lista wpisów tego autora

Sejm przyjął ustawę pozwalającą podawanie do publicznej wiadomości danych podatkowych największych firm oraz PGK Sejm przyjął w miniony piątek (24 listopada) ustawę pozwalającą na publikację danych około 2 tys. podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz podmiotów, które korzystają z rozliczenia w ramach podatkowych grup kapitałowych (PGK). Ustawa przewiduje […]


Przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przyznają organom skarbowym możliwość prowadzenia tzw. twardej kontroli podatkowej w nieograniczonym wymiarze czasowym. Zgodnie z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej wszczęcia. Organy podatkowe są jednak uprawnione do dalszego wielokrotnego przedłużania […]


Ustawa będzie jednym z ważniejszych instrumentów walki rządu z wyłudzeniami podatku VAT i ograniczeniem zjawiska tzw. pustych faktur. Wczoraj, tj. 26 września, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mający na celu przeciwdziałanie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (tzw. projekt STIR, od nazwy System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów projekt zakłada wyposażenie […]