Piotr Woźniak

Piotr Woźniak

Stanowisko: Radca prawny
Piotr Wożniak jest radcą prawnym w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp. k. Na co dzień pracuje we wrocławskim biurze Kancelarii. Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2012 roku jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Piotr ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawnej regulacji funkcjonowania spółek prawa handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów procesu inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Piotr specjalizuje się w prawnych uwarunkowaniach obrotu nieruchomościami, w tym sporządzaniu umów związanych z realizacją inwestycji i użytkowaniem nieruchomości, a także w zakresie postępowań spornych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Specjalizuje się w również w prawnych aspektach procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności w kwestiach planistycznych i budowlanych. Reprezentuje klientów w sporach związanych z ustalaniem stanu prawnego nieruchomości oraz w sporach związanych z procesem inwestycyjnym. Piotr jest autorem wielu publikacji związanych z szeroko pojętym prawem obrotu nieruchomościami, w tym regulacji stanu prawnego nieruchomości. Prowadził jako prelegent również wiele szkoleń z tego zakresu.

Lista wpisów tego autora

Senat przyjął zmianę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z nowelizacją każdy, w tym również przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego będą mieć prawo nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 hektar (w porównaniu do obecnej powierzchni do 0,3 ha). 


Nowe prawo wodne zakłada znaczące podwyżki opłat za wodę dla wszystkich branż korzystających z wody. Wpłynie to negatywnie na ceny produktów spożywczych, napojów, ryb oraz energii elektrycznej. Na początku roku weszła w życie Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która reguluje gospodarowanie wodami, korzystanie z zasobów wodnych i zagadnienia związane z własnością […]