Piotr Podsiadło

Piotr Podsiadło

Stanowisko: Prawnik
Piotr jest prawnikiem w kancelarii prawnej EY Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp. k. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z międzynarodowymi kancelariami prawnymi znajdującymi się w Warszawie. Jest laureatem ogólnopolskich konkursów prawniczych, w tym na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego oraz na najlepszą glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się prawo handlowe, prawo spółek oraz prawo restrukturyzacyjne. Piotr biegle włada prawniczym językiem angielskim, uzyskał certyfikat ILEC przyznawany przez Cambridge English Language Assessment.

Lista wpisów tego autora

Propozycje układowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym mogą przewidywać zaspokojenie wierzycieli z przyszłego zysku. Kluczowe jest doprecyzowanie go w propozycjach układowych. Prawo restrukturyzacyjne zawiera otwarty katalog sposobów restrukturyzacji zobowiązań dłużnika. Oznacza to, że dłużnicy mogą rozważyć zastosowanie innych środków niż wykorzystywane zazwyczaj umorzenie długów i rozłożenie spłaty na raty, a jedynymi ograniczeniami są przepisy prawa, wyobraźnia dłużnika […]


Projektowana ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wprowadza cyfryzację postępowania restrukturyzacyjnego i wydłuża do 10 lat okres udostępnienia informacji o dłużniku. To może utrudnić funkcjonowanie podmiotom, które po skutecznej restrukturyzacji powrócą na ścieżkę rentowności. Gruntowna reforma prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z początku 2016 r. uczyniła postępowanie restrukturyzacyjne bardziej przyjaznym dla dłużników. Nie zrezygnowano jednak przy okazji […]


Jednym ze sposobów przyciągania dobrych menedżerów do spółki jest coraz częściej oferowanie im specjalnych pozapłacowych programów motywacyjnych (ang. incentive plans). Programy takie przybierają różną postać, mogą polegać również na oferowaniu menedżerom nabycia pakietów akcji spółki za okazyjną i nierynkową cenę. Taka praktyka może jednak naruszać art. 345 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie jednak polską specyfiką jest […]


W reakcji na uchwałę Sądu Najwyższego stwierdzającą niedopuszczalność wpisywania do KRS prokury łącznej niewłaściwej (czyli takiej, w której prokurent może podejmować czynności jedynie działając razem z członkiem zarządu), Ustawodawca znowelizował Kodeks cywilny, przesądzając o dopuszczalności tego rodzaju prokury. Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę handlową do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem […]