Piotr Kołodziejczyk

Piotr Kołodziejczyk

Stanowisko: Starszy Menedżer
Piotr Kołodziejczyk jest starszym menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy i aplikant adwokacki przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. W firmie EY od 2010 r., wcześniej Piotr zdobywał doświadczenie zajmując się sprawami podatkowymi i gospodarczymi w czołowych kancelariach prawnych w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America Columbus School of Law i Wydział Prawa i Administracji UJ. Poza wspieraniem klientów w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych i kontrolnych, jak również postępowaniach sądowo-administracyjnych, Piotr posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Ponadto uczestniczył w szeregu projektów dotyczących restrukturyzacji międzynarodowych grup kapitałowych. Doradza również klientom na bieżąco w zakresie CIT i VAT. Jest autorem publikacji w prasie i magazynach branżowych.

Lista wpisów tego autora

W dniu 4 marca 2020 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1550/19), w którym przesądził, że art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie zastępuje instrumentów pozwalających organowi podatkowemu na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, w tym na kwestionowanie kosztowego charakteru poniesionego wydatku, jeśli spełnione zostały wszystkie warunki wskazane w tym przepisie. Co za tym idzie, NSA zablokował próby organów podatkowych do zrównywania z klauzulą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) innych mechanizmów prawa podatkowego.


Kwestia należytej staranności kupieckiej od kilku lat stanowi poważny element sporu między podatnikami a fiskusem w sprawach, których przedmiotem jest odpowiedzialność nabywców za nadużycia w VAT popełnione na poprzednich etapach obrotu. W praktyce, organy podatkowe zdają się wymagać dokonania przez podatników coraz to nowych czynności sprawdzających ich kontrahentów, które dowiodłyby, że dochowali oni należytej staranności […]


Oszustwa w VAT, jako stanowiące poważne zagrożenie dla kluczowego źródła dochodów Skarbu Państwa, są wyjątkowo wytrwale ścigane przez organy skarbowe. Klasyczny wręcz przykład oszustwa polega na wystawianiu faktur „pustych”, czyli dokumentujących czynności, które faktycznie nie miały miejsca – a następnie odliczanie z nich podatku naliczonego (przy jednoczesnym nieuiszczeniu podatku należnego przez wcześniejszy podmiot w zorganizowanym […]


Za chwilę w Sejmie. Wejście w życie w najbliższych miesiącach Rada Ministrów zaakceptowała 15 marca 2016 r. opracowany w Ministerstwie Finansów projekt zmian do ordynacji podatkowej, którego najważniejszym założeniem jest wprowadzenie ogólnej klauzuli o obejściu prawa podatkowego. Klauzula ma na celu zapobieganie tworzeniu i wykorzystywaniu sztucznych konstrukcji prawnych do unikania opodatkowania w Polsce. Oznacza to, […]