Piotr Gogol

Piotr Gogol

Stanowisko: Menedżer
Adwokat, starszy prawnik, specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie spółek handlowych. Doradza w transakcjach fuzji i przejęć, procesach reorganizacyjnych oraz reprezentuje klientów w trakcie postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Lista wpisów tego autora

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą Tarczę 4.0, która rozszerza mechanizm kontroli przejęć niektórych polskich spółek. Nowe przepisy mogą skomplikować transakcje z udziałem inwestorów spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.


Dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tzw. ustawa o przewadze kontraktowej). Zgodnie z uzasadnieniem, ustawa ma na celu wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w całym łańcuchu dostaw surowców rolnych i żywności.


Po ponad dwóch latach prac nad przygotowaniem nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 24 kwietnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą. Ustawa wprowadza wiele zmian do tego aktu prawnego. Jedną z nich jest wprowadzenie dwuetapowego systemu rozpoznawania wniosków w sprawach z zakresu kontroli koncentracji (okres 1 miesiąca dla spraw nieskomplikowanych i 4 miesięcznego dla […]


Prezes UOKiK zakwestionował współpracę przedsiębiorców w ramach konsorcjum i uznał ją za porozumienie ograniczające konkurencję. To w wnioski z pierwszej w historii tego typu decyzji (Decyzja RLU Nr 38/2012). W omawianej sprawie, dwóch największych przedsiębiorców, świadczących usługi wywozu odpadów komunalnych na terenie województwa podlaskiego, utworzyło konsorcjum na potrzeby przetargu zorganizowanego przez Zarząd Mienia Komunalnego w […]