Paweł Tynel

Paweł Tynel

Stanowisko: Partner
Paweł jest liderem Zespołu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych w biurach w Krakowie i Katowicach. Jest również szefem zespołu wspierającego inwestorów krajowych i zagranicznych w ubieganiu się o pomoc publiczną z funduszy UE oraz ze środków budżetowych. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności zagadnienia związane z ubieganiem się o środki przeznaczone na wsparcie nowych inwestycji, w tym przedsiębiorstw sektora nowych technologii oraz prowadzenie negocjacji pakietów pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.

Lista wpisów tego autora

Zaledwie 1/4 firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową skorzystała do tej pory z jakiejkolwiek formy wsparcia innowacyjności. 96% nie wykorzystało ulgi na nowe technologie. Blisko połowa firm nie jest świadoma, że w styczniu 2016 roku weszła w życie nowa ulga podatkowa na badania i rozwój – wynika z raportu EY „Ulga B+R – korzyść na wyciągnięcie ręki.” […]


Konkurs, adresowany do dużych przedsiębiorstw, stanowi doskonałą okazję na sfinansowanie projektów badawczo – rozwojowych w formie dotacji z Funduszy UE. W ramach konkursu można także sfinansować linie demonstracyjne / instalacje pilotażowe, które mogą być wykorzystywane komercyjnie bez konieczności zwrotu dotacji w przyszłości. Budżet konkursu to aż 1 miliard PLN! Intensywność wsparcia: •         do 65% kosztów […]


27 kwietnia 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) „Badania na rynek”. Konkurs, który adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, stanowi doskonałą okazję na sfinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w formie dotacji z Funduszy UE. Budżet konkursu to 1 miliard PLN! Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: […]


Rusza nabór w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Wnioski można składać od 29 marca do 31 maja 2016 r. Wspierane projekty: Projekty badawcze (obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe, bądź wyłącznie prace rozwojowe) służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) do momentu stworzenia prototypu i  […]


Rusza nabór w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wnioski można składać od 31 marca do 6 czerwca 2016 r. Wspierane projekty: Projekty badawczo-rozwojowe – wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji (cały proces powstania innowacji lub jego elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę […]