Patrycja Zalasińska

Patrycja Zalasińska

Stanowisko: Menedżer
Patrycja Zalasińska jest doradcą podatkowym i menedżerem w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Warszawie. Posiada doświadczenie głównie w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zajmuje się problematyką planowania polityk oraz struktur delegowania pracowników, optymalizacji wynagrodzeń kadry menedżerskiej oraz pracowników mobilnych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Lista wpisów tego autora

1 sierpnia 2017 roku opublikowano informację Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych. Szef KAS zwraca uwagę na liczne wnioski o wydanie interpretacji, w których podatnicy starają się uzyskać wyjaśnienia w zakresie konsekwencji podatkowych organizowanych przez pracodawców tzw. Programów Motywacyjnych opartych o instrument finansowy. Zgodnie z opinią Szefa […]


Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zdecydował zakończyć prace studyjno-analityczne związane z tzw. jednolitym podatkiem. Oznacza to, że to rozwiązanie nie zostanie wprowadzone do polskiego systemu podatkowego. „Po rzeczowych konsultacjach i wszechstronnych analizach „za” i „przeciw”, zdecydowaliśmy, że nie wprowadzimy tego rozwiązania do polskiego systemu podatkowego” – oświadczył wicepremier Mateusz Morawiecki. W oświadczeniu na stronie internetowej Ministerstwa […]


Zastosowanie 50-proc. kosztów w związku z przeniesieniem praw autorskich do utworów jest prawidłowe również gdy to dodatkowa „instrukcja” (zamiast umowy o pracę) określa, jaka część wynagrodzenia pracowników jest wynagrodzeniem z tytułu rozporządzania tymi prawami, a jaka za wykonywanie pozostałych obowiązków pracowniczych. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 6 czerwca 2016 r. (IPPB4/4511-387/16-4/IM). […]


Tegoroczne zmiany w podatku od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych dotknęły również zasad stosowania certyfikatów rezydencji dla celów podatkowych. Obowiązujące do tej pory przepisy nie wskazywały jednoznacznie maksymalnego okresu, w którym jest on ważny jeżeli nie wynikało to jednoznacznie z treści certyfikatu. Co do zasady są one wydawane na wnioskowany przez podatnika czas, […]


8 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Konfederacji Lewiatan w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przewidują opodatkowanie pracowniczych świadczeń rzeczowych: […]


Wstępna opłata leasingowa ma charakter samoistny i bezzwrotny. W konsekwencji spółka może zaliczyć tę opłatę do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, a nie rozliczać ją w czasie przez odpisy amortyzacyjne, jak to robi na podstawie ustawy o rachunkowości do celów bilansowych – wynika z wyroku WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I SA/Bd 392/14). W sprawie, która […]