Natalia Kowalska

Natalia Kowalska

Stanowisko: Starszy Menedżer
Natalia Kowalska jest Starszym Menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada czteroletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się przede wszystkim, ale nie tylko, zagadnieniami związanymi z procedurą podatkową (postępowanie podatkowe i sądowoadministracyjne), a także doradztwem w projektach z zakresu podatków dochodowych i struktur międzynarodowych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz oraz aplikantką ostatniego roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Autorka komentarzy oraz artykułów o tematyce podatkowej.

Lista wpisów tego autora

Ustawa wprowadzi możliwość mediacji ułatwiającej komunikację podatnika z urzędem skarbowym. Sprawy podatkowe ze swej natury długo uchodziły za „nienegocjacyjne”, a ich rozstrzyganie w drodze konsensusu między organem podatkowym a podatnikiem przyjmowano jako niedopuszczalne. Po kilku latach dyskusji opublikowano właśnie projekt Nowej Ordynacji Podatkowej, który wprowadza nieznane dotychczas formy załatwiania spraw podatkowych. Czy odpowiedzą one na […]


Rozszerzenie zasad tzw. cienkiej kapitalizacji, odrębny reżim podatkowy dla działalności finansowej i operacyjnej oraz znaczne ograniczenie odliczalności kosztów usług niematerialnych to najważniejsze zmiany w projekcie Ministerstwa Finansów W tym tygodniu opublikowana została najświeższa wersja projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowym. Spodziewamy się że proces legislacyjny zakończy się pod koniec tego roku, a nowe rozwiązania zaczną […]


W dniu 5 października 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej z dnia 10 września 2015 r., obejmującą szereg sygnalizowanych już i komentowanych zmian. W oficjalnym komunikacie Kancelarii Prezydenta czytamy, że „podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe, co powinno ułatwić kontakty podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy […]


Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 21 maja 2015 r. raport dotyczący wyników kontroli z wykonywania wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne w latach 2013 i 2014. Raport jest pozytywny, ale czy na pewno są powody do zadowolenia? Kontrola NIK została przeprowadzona w Ministerstwie Finansów, w pięciu z szesnastu […]


W dniu 19 maja 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Co jest bardzo ważne, projekt przyjęty przez Radę Ministrów nie zawiera klauzuli obejścia prawa podatkowego. Klauzula ta została wyłączona z projektu z uwagi na wątpliwości zgłoszone m.in. przez przedstawicieli biznesu. Jednocześnie, w przyjętym projekcie – mimo […]