Natalia Kowalska

Natalia Kowalska

Stanowisko: Starszy Menedżer
Natalia Kowalska jest Starszym Menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada czteroletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się przede wszystkim, ale nie tylko, zagadnieniami związanymi z procedurą podatkową (postępowanie podatkowe i sądowoadministracyjne), a także doradztwem w projektach z zakresu podatków dochodowych i struktur międzynarodowych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz oraz aplikantką ostatniego roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Autorka komentarzy oraz artykułów o tematyce podatkowej.

Lista wpisów tego autora

Polish language version The Government presented yesterday a protective package for entrepreneurs affected by the SARS-Cov-2 virus epidemic. Although we still do not know the draft legal regulations that are to implement this package, the Ministry of Finance has presented the main assumptions of tax changes included in this package. Details of these solutions are […]


Rząd przedstawił wczoraj pakiet osłonowy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2. Pomimo że projekty regulacji prawnych, które mają wprowadzać ten pakiet w życie, nie zostały jeszcze opublikowane, Ministerstwo Finansów przedstawiło główne założenia zmian podatkowych wchodzących w skład pakietu. Stosowne akty prawne mają zostać upublicznione jeszcze w tym tygodniu.


W związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i Europie przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z wieloma nieoczekiwanymi wyzwaniami i dostosować działalność do nowych realiów. Sytuacja ta nie pozostaje również bez wpływu na podatki. Rząd planuje szereg zmian, które mają na celu pomóc przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej i ułatwić im dostosowanie […]


Usługi ubezpieczeniowe nabywane od podatników, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT). Nie można ich bowiem uznać za świadczenia podobne do umów gwarancji i poręczeń – orzekł w dniu 22 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Wyrok ten może być niezwykle ważny dla przedsiębiorców, którzy płacą składki ubezpieczeniowe na rzecz zagranicznych ubezpieczycieli.


Ustawa wprowadzi możliwość mediacji ułatwiającej komunikację podatnika z urzędem skarbowym. Sprawy podatkowe ze swej natury długo uchodziły za „nienegocjacyjne”, a ich rozstrzyganie w drodze konsensusu między organem podatkowym a podatnikiem przyjmowano jako niedopuszczalne. Po kilku latach dyskusji opublikowano właśnie projekt Nowej Ordynacji Podatkowej, który wprowadza nieznane dotychczas formy załatwiania spraw podatkowych. Czy odpowiedzą one na […]


Rozszerzenie zasad tzw. cienkiej kapitalizacji, odrębny reżim podatkowy dla działalności finansowej i operacyjnej oraz znaczne ograniczenie odliczalności kosztów usług niematerialnych to najważniejsze zmiany w projekcie Ministerstwa Finansów W tym tygodniu opublikowana została najświeższa wersja projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowym. Spodziewamy się że proces legislacyjny zakończy się pod koniec tego roku, a nowe rozwiązania zaczną […]