Monika Ruzik

Monika Ruzik

Stanowisko: Adwokat
Monika jest starszym konsultantem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w reprezentacji podatników w sporach z władzami podatkowymi – w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi. Z firmą EY współpracuje od 2011 r. Od 2015 r. posiada uprawnienia zawodowe adwokata. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Lista wpisów tego autora

Pierwszy rok funkcjonowania ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej pokazał, że są pewne obszary, w których istnieje potrzeba usprawnienia działań administracji skarbowej – odmiennego przypisania zadań i uzupełnienia luk, które dostrzeżono w procesie funkcjonowania nowych regulacji. MF przedstawia propozycje, które mają pomóc zreformować najistotniejsze obszary.


Kwestia należytej staranności kupieckiej od kilku lat stanowi poważny element sporu między podatnikami a fiskusem w sprawach, których przedmiotem jest odpowiedzialność nabywców za nadużycia w VAT popełnione na poprzednich etapach obrotu. W praktyce, organy podatkowe zdają się wymagać dokonania przez podatników coraz to nowych czynności sprawdzających ich kontrahentów, które dowiodłyby, że dochowali oni należytej staranności […]


W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów przedstawiło dane na temat skuteczności przeprowadzonych w I połowie 2016 r. kontroli skarbowych. Odnotowano wzrost skuteczności kontroli o ponad 70 % w porównaniu z I półroczem 2015 r. Główny cel działań kontrolerów stanowią wyłudzenia i oszustwa podatkowe oraz obszar cen transferowych i unikania opodatkowania. Opisane trendy w kontrolach skarbowych, które […]


Podczas panelu dotyczącego walki z szarą strefą, zorganizowanego przez EY w ramach XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy, Minister Finansów Wiesław Jasiński zasygnalizował, że toczą się prace nad projektem dużej nowelizacji ustawy o VAT, mającej na celu ograniczenie wyłudzeń podatkowych. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został już opublikowany pierwszy pakiet zapowiadanych zmian, obejmujący ustawę o […]