Monika Ostrowska

Monika Ostrowska

Stanowisko: Konsultant
Monika jest konsultantem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu usług m.in. z zakresu podatku akcyzowego, w tym w szczególności w zakresie wdrażania usprawnień w funkcjonowaniu składów podatkowych, wdrażania i prawidłowego stosowania zwolnień akcyzowych oraz prowadzenia kompleksowych szkoleń w zakresie podatku akcyzowego. Specjalizuje się również w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego dla polskich i zagranicznych firm pod kątem akcyzy i VAT.

Lista wpisów tego autora

24 czerwca 2020 r. ambasadorzy państw członkowskich UE wyrazili wstępnie zgodę na aktualizację przepisów w sprawie opodatkowania akcyzą alkoholu proponowaną przez Komisję Europejską, po wnikliwym przeglądzie ustawodawstwa dotyczącego opodatkowania akcyzą alkoholu. W głównej mierze zmiany mają dotyczyć małych producentów piwa i cydru oraz producentów piw o małej zawartości alkoholu. Doprecyzowane mają również zostać warunki stosowania zwolnień w zakresie alkoholu skażonego / denaturowanego.


4 czerwca 2020 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przewidujące możliwość odliczenia akcyzy od piw po terminie przydatności do spożycia. To nie jedyne informacje dla branży piwowarskiej – w niedawno wydanej interpretacji, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zlecenie rozlewu piwa zagranicznym browarom nie zwiększa rocznego limitu 200 tys. hektolitrów uprawniającego do 50% ulgi w podatku akcyzowym.


20 kwietnia został zaprezentowany projekt zmian do rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z  wirusem SARS-CoV-2. Nowy projekt dotyczy zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych oraz wyrobów gazowych o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 używanych do celów opałowych.