Monika Jezierska

Monika Jezierska

Stanowisko: Associate Partner
Monika Jezierska jest Associate Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem EY. Specjalizuje się w określaniu strategii zarządzania ryzykiem finansowym, budowie metodyk i procesów oceny ryzyka dla sektora Instytucji Finansowych. Monika jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe, posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Od 2012 roku wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, posiada tytuł międzynarodowego biegłego rewidenta ACCA.

Lista wpisów tego autora

Eksperci EY Law oraz EY FRA, odpowiadają na wybrane pytania zadane w trakcie webcastu „Przedsiębiorca konsumentem, czyli jak zmiany regulacyjno – prawne dotyczące przedsiębiorców jednoosobowych wpłyną na rynek usług finansowych od 2020 r.”, który odbył się 6 lutego 2020 r.