Mikołaj Bokowy

Mikołaj Bokowy

Stanowisko: Associate Partner
Mikołaj jest Associate Partnerem w Zespole Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego. Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzonej wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz University of Cambridge. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, w szczególności w projektach typu due diligence oraz strukturyzacjach podatkowych. Jego doświadczenie obejmuje udział i kierowanie projektami typu due diligence zarówno od strony sprzedającego jak i inwestora, strukturyzacje podatkowe nabycia oraz wyjścia z inwestycji, doradztwo podatkowe przy przeprowadzaniu transakcji i bieżące doradztwo podatkowe.

Lista wpisów tego autora

Do końca 2015 roku Polska musi wprowadzić klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącą zwolnienia z CIT (podatku u źródła) dywidend wypłacanych przez polskie spółki do ich europejskich spółek matek. Rada Unii Europejskiej uchwaliła zmianę tzw. Dyrektywy Parent-Subsidiary, wprowadzając do niej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma ona na celu przeciwdziałanie uzgodnieniom, których celem jest uzyskanie korzyści podatkowej […]


Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 450/13) posiadanie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej tworzy zakład w Polsce, w rozumieniu art. 5 ust. 1 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W konsekwencji dochody uzyskane z tych akcji (dywidenda) podlegają opodatkowaniu w Polsce. W analizowanej sprawie, spółka kapitałowa będąca rezydentem Cypru, była jednocześnie akcjonariuszem […]