Michał Wiącek

Michał Wiącek

Stanowisko: Menedżer
Michał jest menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY (biuro w Katowicach). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje zagadnienia związane z podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od nieruchomości. Wspierał również klientów w zakresie rozliczeń działalności prowadzonej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Brał wielokrotnie udział w projektach doradczych, restrukturyzacyjnych oraz przeglądach rozliczeń podatkowych dla wiodących podmiotów z sektora energetycznego oraz motoryzacyjnego. Michał jest magistrem prawa na Uniwersytecie w Edynburgu oraz zarządzania na Politechnice Śląskiej.

Lista wpisów tego autora

Niespójność przepisów, warunkujących obowiązek składania ORD-U powoduje wątpliwość interpretacyjne w zakresie informacji, które powinny zostać zaraportowane w tym formularzu. Nowe regulacje Ordynacji Podatkowej przewidują udogodnienie dla podatników, którzy muszą złożyć CIT-TP. Co do zasady są oni zwolnieni z obowiązku złożenia informacji ORD-U. Ordynacja Podatkowa przewiduje jednak jedno wyłączenie zwolnienia. Mianowicie, podatnik składający CIT-TP, zobowiązany jest […]


Przeniesienie maszyn oraz pracowników między dwoma zakładami położonymi w odrębnych lokalizacjach w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dla których wydano odrębne zezwolenia) pozostaje bez wpływu na możliwość korzystania z prawa do zwolnienia podatkowego – potwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej, nr IPTPB3/423-328/12-4/KJ. Teza przedstawiona w stanowisku wnioskodawcy opierała się na stwierdzeniu, że zarówno zasady udzielania zezwoleń na […]