Michał Kwiatkowski

Michał Kwiatkowski

Stanowisko: Starszy Konsultant
Michał jest starszym konsultantem w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Lista wpisów tego autora

Projekt ustawy wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności (split payment) z 12 maja 2017 r. zakłada prowadzenie przez banki – obok standardowych rachunków rozliczeniowych – także dedykowanych rachunków VAT. Te ostatnie mają służyć przede wszystkim rozliczeniom z tytułu VAT z kontrahentami oraz z urzędem skarbowym. Właścicielem i dysponentem środków zgromadzonych na rachunku VAT przez cały czas pozostanie […]


Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej 9 listopada 2016 r. interpretacji indywidualnej – sygn. 1462-IPPP1.4512.780.2016.1.MK. W złożonym wniosku polska spółka (będąca czynnym podatnikiem VAT) wskazała, że planowane jest wniesienie do tej spółki aportu przez jednego z dotychczasowych lub nowego wspólnika. W zamian wspólnik ma otrzymać: •    udziały o określonej wartości nominalnej […]