Michał Koper

Michał Koper

Stanowisko: Starszy Menedżer
Michał jest starszym menedżerem w zespole Podatków Międzynarodowych, licencjonowanym doradcą podatkowym, związanym z EY od 2006 r. Michał jest absolwentem zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2013 – 2015 pracował w biurze Ernst & Young LLP w Nowym Jorku, gdzie doradzał międzynarodowym korporacjom inwestującym w Polsce. Specjalizuje się w aspektach międzynarodowych opodatkowania osób prawnych. Michał doradza międzynarodowym korporacjom w podatkowych aspektach procesów restrukturyzacyjnych oraz ich bieżącej działalności w Polsce. Doświadczenie Michała obejmuje także wsparcie transakcyjne zarówno po stronie sprzedającego, jak i inwestora, w zakresie badania due diligence oraz struktury nabycia i wyjścia z inwestycji.

Lista wpisów tego autora

24 czerwca 2020 r. weszły w życie preferencyjne przepisy dotyczące możliwości wydłużonego korzystania z certyfikatów rezydencji potwierdzających miejsce siedziby zagranicznego podatnika dla celów podatkowych. Przepisy zostały wprowadzone przez tzw. Tarczę 4.0 i na jej podstawie polscy płatnicy podatku u źródła mogą korzystać z wielu uproszczeń.


1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany zasad zgłaszania płatności dokonanych na rachunki bankowe inne, niż zawarte w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS (tzw. „biała lista”). Przepisy dotyczą transakcji, których wartość przekracza 15 tys. zł (bez względu na liczbę dokonywanych płatności), a niedokonanie zgłoszenia w terminie w przypadku płatności na rachunek spoza listy oznacza wyłączenie wydatku z kosztów podatkowych.


W dniu dzisiejszym (25 czerwca) weszło w życie rozporządzenie zgodnie z którym obowiązek poboru WHT według ustawowych stawek 19% lub 20%, niezależnie od ulg dostępnych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub krajowej implementacji dyrektyw Unii Europejskiej (PSD / IRD), zostanie ponownie odroczony o pół roku – czyli do końca grudnia 2020 r.


Ustawodawcy nie udało się stworzyć przepisu, który byłby dla podatników jasny i prosty w stosowaniu. Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne (art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ”Ustawa o CIT”) od samego początku budzi liczne wątpliwości podatników. Branża deweloperska jest jedną z grup podatników, która może mieć problemy z jego stosowaniem.