Michał Grzybowski

Michał Grzybowski

Stanowisko: Partner
Michał jest partnerem oraz liderem Zespołu People Advisory Services. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 11 lat zajmuje się doradztwem podatkowym. W EY pracuje od lipca 2002 roku. Michał jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2003 roku (nr wpisu 09879). Jest również autorem wielu publikacji dotyczących podatków osobistych oraz wykładowcą na konferencjach i seminariach z zakresu podatków i human resources. Michał jest rozpoznawalnym doradcą w kwestiach prawno-podatkowych dotyczących oddelegowania pracowników i kadry menedżerskiej z/do Polski. Jest również współautorem pierwszego na polskim rynku raportu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania programów opcji menedżerskich w polskich spółkach giełdowych oraz komentarza do ustawy o pdof. Michał Grzybowski zdobył II miejsce w kategorii "PIT" w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych "Dziennika Gazety Prawnej", 2016.

Lista wpisów tego autora

Coraz mniej czasu pozostało pracodawcom na wyłonienie najkorzystniejszej instytucji finansowej, która będzie inwestowała pieniądze ich pracowników w PPK. Termin upływa 25 września 2019 r. W procesie decyzyjnym pracodawcy nie mogą zapomnieć o konsultacjach ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników.


Do 25 października br. najwięksi pracodawcy muszą podpisać umowy z instytucją finansową o zarządzanie PPK. Dokonując wyboru jednej z nich powinni w szczególności wziąć pod uwagę kryteria wskazane przez ustawodawcę. Jednym z nich jest najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Czy Ty wziąłeś pod uwagę to kryterium?