Michał Goj

Michał Goj

Stanowisko: Partner
Michał jest Partnerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Magister ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); magister prawa (Uniwersytet Warszawski); doradca podatkowy – w 2007r. złożył egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Michał posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych. Wspiera oraz reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących podatków dochodowych (w tym pobieranych przez płatników), struktur międzynarodowych, VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, ceł i akcyzy. Michał jest dwukrotnym zdobywcą tytułu jednego z najlepszych doradców podatkowych w kategorii sporów sądowych w rankingach Firm Doradczych i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

Lista wpisów tego autora

Skuteczność działania zespołu pozostaje pod znakiem zapytania, ale pozytywnie należy ocenić samą inicjatywę. To wskazówka, że ministerstwo ma świadomość niedoskonałości legislacyjnych. Minister Rozwoju i Finansów w grudniu 2017 r. powołał Zespół Roboczy do spraw Wsparcia Przedsiębiorców, zwany „zespołem ds. trudnych”. Zespół ma się zajmować takimi przypadkami, w których podatnik np. nie dopełnił jakiejś formalności, a […]


Ministerstwo Finansów coraz bardziej przypomina zaawansowane organizacje biznesowe. W tym roku podwyższa wyśrubowane już cele skuteczności kontroli skarbowych do 84%. Czy przełoży się to na wzmocnienie restrykcyjnego podejścia urzędników, a w efekcie przyniesie zwiększoną liczbę sporów? Czy wręcz przeciwnie – kontrole zostaną skierowane do przypadków oczywistych naruszeń prawa? Jaki będzie 2018 rok, przynajmniej ten w […]


Sejm przyjął ustawę pozwalającą podawanie do publicznej wiadomości danych podatkowych największych firm oraz PGK Sejm przyjął w miniony piątek (24 listopada) ustawę pozwalającą na publikację danych około 2 tys. podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz podmiotów, które korzystają z rozliczenia w ramach podatkowych grup kapitałowych (PGK). Ustawa przewiduje […]


Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – wejdzie w życie od 1 marca. Znowelizowana ustawa wprowadza do porządku prawnego szereg nowych instrumentów prawnokarnych nakierowanych na zwalczanie procederu związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku od towarów i usług (VAT). Podrobienie […]