Michał Goj

Michał Goj

Stanowisko: Partner
Michał jest Partnerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Magister ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); magister prawa (Uniwersytet Warszawski); doradca podatkowy – w 2007r. złożył egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Michał posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych. Wspiera oraz reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących podatków dochodowych (w tym pobieranych przez płatników), struktur międzynarodowych, VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, ceł i akcyzy. Michał jest dwukrotnym zdobywcą tytułu jednego z najlepszych doradców podatkowych w kategorii sporów sądowych w rankingach Firm Doradczych i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

Lista wpisów tego autora

W ostatnim czasie na podatników nakładane są obowiązki nie poprzez prawo, a przez serwery. Przykład? Struktury MDR zawierają np. dane, które niekoniecznie wynikają z ustawy. Jeszcze gorzej jest z podatkiem u źródła, dla którego – odzyskania czy uzyskania opinii o zwolnieniu – również zastrzeżono w ustawie formę elektroniczną. 


Skuteczność działania zespołu pozostaje pod znakiem zapytania, ale pozytywnie należy ocenić samą inicjatywę. To wskazówka, że ministerstwo ma świadomość niedoskonałości legislacyjnych. Minister Rozwoju i Finansów w grudniu 2017 r. powołał Zespół Roboczy do spraw Wsparcia Przedsiębiorców, zwany „zespołem ds. trudnych”. Zespół ma się zajmować takimi przypadkami, w których podatnik np. nie dopełnił jakiejś formalności, a […]